Latest Articles

Latest Articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Rapid characterization of non-volatile phenolic compounds reveals the reliable chemical markers for authentication of traditional Chinese medicine Xiang-ru among confusing Elsholtzia species
ZENG Zhen, ZHANG Chen, HU Jiadong, WANG Feiyan, WU Ziding, WANG Jing, ZHANG Jun, YANG Shuda, CHEN Junfeng, LI Mingming, TONG Qi, QIU Shi, CHEN Wansheng
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60614-X
Abstract FullText HTML PDF
Identification of missing CYP450 enzymes involved in paclitaxel biosynthesis and heterologous reconstitution of baccatin III
DU Jinfa, LIAO Pan, LU Xu
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60624-2
Abstract FullText HTML PDF
Seco-cyclic phorbol derivatives and their anti-HIV-1 activities
HUANG Xiaolei, HUANG Xusheng, LI Qirun, MA Mengdi, CUI Yadong, YANG Liumeng, WANG Haibo, LUO Ronghua, CHEN Jinglei, YANG Jingxuan, LIN Jinrong, LI Duxin, ZHENG Yongtang, ZHANG Jian
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60482-0
Abstract FullText HTML PDF
Nuciferine alleviates collagen-induced arthritic in rats by inhibiting the proliferation and invasion of human arthritis-derived fibroblast-like synoviocytes and rectifying Th17/Treg imbalance
WANG Hao, GENG Xiaolong, AI Fangbin, YU Zhilun, ZHANG Yan, ZHANG Beibei, LV Cheng, GAO Ruiyang, YUE Bei, DOU Wei
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60622-9
Abstract FullText HTML PDF
Notoginsenoside Ft1 inhibits colorectal cancer growth by increasing CD8+ T cell proportion in tumor-bearing mice through the USP9X signaling pathway
FENG Yutao, LI Yuan, MA Fen, WU Enjiang, CHENG Zewei, ZHOU Shiling, WANG Zhengtao, YANG Li, SUN Xun, ZHANG Jiwei
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60623-0
Abstract FullText HTML PDF
Icariin attenuates vascular endothelial dysfunction by inhibiting inflammation through GPER/Sirt1/HMGB1 signaling pathway in type 1 diabetic rats
YAO Wenhui, TAO Rongpin, WANG Kai, DING Xuansheng
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60618-7
Abstract FullText HTML PDF
Discovery of fernane type triterpenoid from Diaporthe discoidispora by using genome mining and HaSQC-based SMART technology
YaJing Wang, YongFu Li, Yan Dong, ChunYan Yu, ChengWei Liu, Chang Li, Yi Sun, YueHu Pei
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60628-X
Abstract FullText HTML PDF
Withanolide derivatives from Physalis angulata var. villosa and their cytotoxic activities
Wang Peng, Yang Jue, Zhang Yu, Jin Jun, Chen Mei-Jun, Hao Xiao-Jiang, Yuan Chun-Mao, Yi Ping
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60625-4
Abstract FullText HTML PDF
Andrographolide sulfonate alleviates rheumatoid arthritis by inhibiting glycolysis-mediated activation of PI3K/AKT to restrain Th17 differentiation
Chunhong Jiang, Xi Zeng, Jia Wang, Xiaoqian Wu, Lijuan Song, Ling Yang, Ze Li, Ning Xie, Xiaomei Yuan, Zhifeng Wei, Yi Guan
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60627-8
Abstract FullText HTML PDF
Si-Miao-Yong-An decoction alleviates thromboangiitis obliterans by regulating miR-548j-5p/IL-17A signaling pathway
Chu Chu, Shangwen Sun, Zhen Zhang, Qi Wu, Haoyang Li, Gang Liang, Xiuming Miao, Haiqiang Jiang, Yan Gao, Yunhong Zhang, Bin Wang, Xia Li
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60626-6
Abstract FullText HTML PDF
Inonotus obliquus (Chaga) against HFD/STZ-induced glucolipid metabolism disorders and abnormal renal functions by regulating NOS-cGMP-PDE5 signaling pathway
FENG Yating, LIU Jing, GONG Le, HAN Zhaodi, ZHANG Yan, LI Rongshan, LIAO Hui
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60616-3
Abstract FullText HTML PDF
Repurposing diacerein to suppress colorectal cancer growth by inhibiting the DCLK1/STAT3 signaling pathway
YE Qiaobei, ZHU Yu, SHI Meng, LV Linxi, GONG Yuyan, ZHANG Luyao, YANG Lehe, ZHAO Haiyang, ZHAO Chengguang, XU Huanhai
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60621-7
Abstract FullText HTML PDF
New Acylphloroglucinol-Sesquiterpenoid Adducts with Antiviral Activities from Dryopteris atrata
ZHANG Jihui, WANG Jinghao, TANG Wei, SHEN Xi, CHEN Jinlin, OU Huilin, SITU Qianyi, LI Yaolan, WANG Guocai, ZHANG Yubo, CHEN Nenghua
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60620-5
Abstract FullText HTML PDF
Medicinal plants for the treatment and prevention of post-menopausal obesity: a review
AKTER Reshmi, AWAIS Muhammad, KWAK Gi-Young, RUPA Esrat Jahan, MATHIYALAGAN Ramya, YANG Deok-Chun, JUNG Seok-Kyu, YANG Dong-Uk
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60492-3
Abstract FullText HTML PDF
Korean red ginseng alleviates benign prostatic hyperplasia by dysregulating androgen receptor signaling and inhibiting DRP1-mediated mitochondrial fission
Hong Geum-Lan, Kim Kyung-Hyun, Cho Sung-Pil, Lee Hui-Ju, Kim Yae-Ji, Jung Ju-Young
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60619-9
Abstract FullText HTML PDF
MKK4 inhibitor: the hope for liver failure prevention and potential small liver graft transplantation
ZHANG Yanqiu, ZHANG Hao
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60617-5
Abstract FullText HTML PDF
Oroxyloside protects against dextran sulfate sodium-induced colitis by inhibiting ER stress via PPARγ activation
TAO Lei, DOU Renjie, CHEN Xueming, CAO Yu, DAI Zhen, HU Ziyan, MA Zhi, GE Xiaoming, ZHANG Ling, WANG Xiaoping
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60615-1
Abstract FullText HTML PDF
The Biologically and Ecologically Important Natural Products from the Chinese Sea Hare Bursatella leachii: Structures, Stereochemistry and Beyond
ZHANG Xinyuan, SU Mingzhi, ZHU Mingxin, CHEN Sha, GAO Zhen, GUO Yuewei, LI Xuwen
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60611-4
Abstract FullText HTML PDF
Arthrinoids A–G, seven new pimarane diterpenoids with antibacterial activity from fungus Arthrinium sp. ZS03
ZHAO Songfeng, JING Ziwei
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60476-5
Abstract FullText HTML PDF
Total alkaloids from Thesium chinense Turcz. inhibit lipopolysaccharide-induced respiratory inflammation by modulating Nrf2/NF-κB/NLRP3 signaling pathway
Li Guo-Hui, Guan Yue-Qin, Xu Lin-Tao, Peng Guang-Cheng, Han Qing-Tong, Wang Tian, Xu Zhen-Peng, Wen Xue-Sen, Lou Hong-Xiang, Shen Tao
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60612-6
Abstract FullText HTML PDF
Tianxiangdan Alleviates Myocardial Ischemia Reperfusion-Induced Ferroptosis through the Activation of ERα
Yue Yuan-Jia, Li Yu, Rong Xing, Ji Zhao, Wang Hui-Min, Chen Liang, Jiang Lin
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60613-8
Abstract FullText HTML PDF
Natural products from untapped sources as a potent reserve against antimicrobial resistance crisis
GU Xiaoxia, SUN Weiguang, HU Zhengxi
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60610-2
Abstract FullText HTML PDF
Natural Diosmin Alleviating Obesity and NAFLD by Regulating AMPK Pathway
Liu Can, Hao Siyu, Zhang Mengdi, Wang Xueyu, Chu Baiwang, Wen Tingjie, Dang Ruoyu, Sun Hua
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60609-6
Abstract FullText HTML PDF
Highly oxidized sesquiterpenoids from Parasenecio rubescens and assessment of their cytotoxicity
Jin An, Duan Fangfang, Ruan Hanli
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60607-2
Abstract FullText HTML PDF
Activation of LONP1 by 84-B10 alleviates aristolochic acid nephropathy via re-establishing mitochondrial and peroxisomal homeostasis
Xu Xinyue, Zhu Wenping, Miao Mengqiu, Bai Mi, Fan Jiaojiao, Niu Yujia, Li Yuting, Zhang Aihua, Jia Zhanjun, Wu Mengqiu
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60608-4
Abstract FullText HTML PDF
Approved drugs and natural products at clinical stages for treating Alzheimer’s disease
MA Yajing, LIU Sufang, ZHOU Qingfeng, LI Zhonghua, ZHANG Zhijian, YU Bin
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60606-0
Abstract FullText HTML PDF
Pinelliae Rhizoma: A systematic review on botany, ethnopharmacology, phytochemistry, preclinical and clinical evidence
Liang Zuanji, Wei Jinchao, Chan Sioi, Zhang Siyuan, Xu Li, Shen Chenxiao, Zhong Zhangfeng, Wang Yitao
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60605-9
Abstract FullText HTML PDF
The Zhongfeng Xingnao Liquid ameliorates post-stroke cognitive impairment through SIRT1/Nrf2/HO-1 pathway
Yang Wenqin, Wen Wen, Chen Hao, Zhang Haijun, Lu Yun, Wang Ping, Xu Shijun
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60604-7
Abstract FullText HTML PDF
Traditional Chinese Medicines derived Natural Inhibitors of Ferroptosis on Ischemic Stroke
Wang Yongliang, Lan Xiaobing, Liu Ning, Ma Lin, Du Juan, Wei Wei, Hai Dongmei, Wu Jing, Yu Jianqiang, Liu Yue
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60603-5
Abstract FullText HTML PDF
Buqi-Tongluo Decoction Inhibits Osteoclastogenesis and Alleviates Bone Loss in Ovariectomized Rats by Attenuating NFATc1, MAPK, NF-κB Signaling
Li Yongxian, Yuan Jinbo, Deng Wei, Li HaiShan, Lin YueWei, Yang Jiamin, Chen Kai, Qiu Heng, Wang Ziyi, Kuek Vincent, Wang Dongping, Zhang Zhen, Mai Bin, Shao Yang, Kang Pan, Qin Qiuli, Li Jinglan, Guo Huizhi, Ma Yanhuai, Guo Danqing, Mo Guoye, Yijing, Fang, Tan Renxiang, Zhan Chenguang, Liu Teng, Gu Guoning, Yuan Kai, Tang Yongchao, Liang De, Xu Liangliang, Xu Jiake, Zhang Shuncong
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60602-3
Abstract FullText HTML PDF
Ultra-warm artificial aerogel fibers——one biomimetic material based on polar bear hair
LI Yu, LI Siwen
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60597-2
Abstract FullText HTML PDF
Molecular quantification of herbs (Herb-Q): A pyrosequencing-based approach and its application in Pinellia ternata
Yifei Pei, Ziyi Liu, Dade Yu, Xiangyu Zhang, Wei Sun, Xue Feng, Xiwen Li
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60594-7
Abstract FullText HTML PDF
Astragali Radix - Notoginseng Radix et Rhizoma medicine pair prevents cardiac remodeling by improving mitochondrial dynamic balance
Lin Pingping, Chen Hong, Cui Zekun, Yu Boyang, Kou Junping, Li Fang
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60593-5
Abstract FullText HTML PDF
Eudesmane-guaiane sesquiterpenoid dimers from Aucklandia costus trigger paraptosis-like cell death via ROS accumulation and MAPK hyperactivation
XIAO Longgao, ZHAO Yueqin, DING Xiao, LIU Hui, ZHU Guangyu, LI Yanxi, YAN Huan, FANG Xin, ZHAO Yuhan, LIU Haiyang
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60592-3
Abstract FullText HTML PDF
Different processing methods and pharmacological effects of Atractylodes Rhizoma
Dongmei Guo, Kang Xu, Qianyun Wan, Songyang Yu, Chaoyang Ma, Baohui Zhang, Yanju Liu, Linghang Qu
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60591-1
Abstract FullText HTML PDF
The chemical structures, biosynthesis, and biological activities of secondary metabolites from the culinary-medicinal mushrooms of the genus Hericium: A review
QI Jianzhao, WU Jing, KANG Shi-jie, GAO Jing-ming, KAWAGISHI Hirokazu, LIU Hongwei, LIU Chengwei
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60590-X
Abstract FullText HTML PDF
Reverse metabolomics as a novel strategy to annotate the human metabolome
Yan Tingting, Nie Liangliang, Hao Haiping
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60589-3
Abstract FullText HTML PDF
Protective effect of capsaicin on alleviating ethanol-induced oxidative gastric mucosal injury via mediation of the CCR4/Src/p47phox signaling pathway both in vitro and in vivo
Yang Zhiru, Guo Haolin, Zhang Pengfei, Liu Kairui, Ba Junli, Bai Xue, Shama Shiti, Zhang Bo, Gao Xiaoning, Kang Jun
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60584-4
Abstract FullText HTML PDF
Taohong Siwu decoction: A classical Chinese prescription for treatment of orthopedic diseases
Shi Yunzhen, Wang Shengpeng, Deng Disi, Wang Yitao
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60581-9
Abstract FullText HTML PDF
Gambogenic acid induces apoptosis via upregulation of Noxa in oral squamous cell carcinoma
CHENG Xin-Ran, FENG Meng-Yuan, ZHANG An-Jie, GUO Jian, GONG Yun-Lai, HU Xiao-Hui, HAN Quan-Bin, LI Sheng-Bao, YU Xian-Jun
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60578-9
Abstract FullText HTML PDF
Discovery and characterization of naturally occurring covalent inhibitors of SARS-CoV-2 Mpro from the anti-viral herb Ephedra
HU Qing, ZHANG Yiwen, CHEN Pengcheng, ZHANG Yani, ZHU Guanghao, LIU Wei, WANG Chaoran, ZHENG Shuilian, SHEN Nonger, WANG Haonan, HUANG Ping, GE Guangbo
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60577-7
Abstract FullText HTML
Bazi Bushen alleviates the reproductive aging in aged male mice
MA Kun, LI Mengnan, SONG Yahui, MAO Xinjing, ZHANG Shaolan, ZHANG Yaping, JIANG Yuning, WEI Yaru, WANG Xiaoqi, GU Jiaojiao, SONG Yanfei, JI Chuanyuan, NIU Kunxu, LI Hongrong, CHANG Liping, HOU Yunlong, WEI Cong
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60468-6
Abstract FullText HTML PDF
Natural medicine can substitute antibiotics in animal husbandry: Protective effects and mechanisms of rosewood essential oil against Salmonella infection
Wang Lanqiao, Fang Juan, Wang Heng, Zhang Baoyu, Wang Nan, Yao Xinyu, Li He, Qiu Jiazhang, Deng Xuming, Leng Bingfeng, Wang Jianfeng, Tan Wenxi, Zhang Qiaoling
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60576-5
Abstract FullText HTML PDF
New nor-ent-Halimane and nor-Clerodane Diterpenes from Callicarpa integerrima with Anti-MRSA Activity
WANG Mengru, WANG Qi, MA Yanzi, ZEB Muhammad Aurang, LI Xiaoli, SHEN Feng, XIAO Weilie
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60575-3
Abstract FullText HTML
Macrocyclic trichothecenes from Myrothecium verrucaria PA 57 and their cytotoxic activity
MO Jisong, TAN Yufen, AI Wenjing, LI Yunyun, YUAN Yiyun, JIANG Yueping, XU Kangping, TAN Guishan, WANG Wenxuan, LI Jing, LIU Shao
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60573-X
Abstract FullText HTML
A discovery of Clinically Approved TGP capsule alleviates cGAS-STING-mediated diseases by blocking STING-IRF3 interaction
XIU Ye, WANG Sihao, ZHANG Ping, LI Chengwei, WU Zhixin, WEN Jincai, XU Yingjie, LV Guiji, ZHAO Xiaomei, DONG Xu, CHEN Yichong, LI Junjie, WANG Yan, ZOU Liang, XIAO Xiaohe, BAI Zhaofang
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60572-8
Abstract FullText HTML PDF
Picroside II promotes HSC apoptosis and inhibits the cholestatic liver fibrosis in Mdr2-/- mice by polarizing M1 macrophages and balancing immune responses
Jia Kexin, Ma Zhi, Zhang Yinhao, Xie Kaihong, Li Jianan, Wu Jianzhi, Qu Jiaorong, Li Fanghong, Li Xiaojiaoyang
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60571-6
Abstract FullText HTML PDF
Amoenucles A−F, Undescribed Nucleoside Derivatives with TNF-α Inhibitory Activities from Aspergillus amoenus TJ507
Zhang Yeting, Shi Zhengyi, Zhao Chunhua, Li Lanqin, Chen Ming, Cao Yunfang, Wang Fengqing, Tao Bo, Huang Xinye, Guo Jieru, Qi Changxing, Sun Weiguang, Zhang Yonghui
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60570-4
Abstract FullText HTML
Periplaneta americana L. extract promotes infectious diabetic ulcers wound healing by downregulation of LINC01133/ SLAMF9
Yang Yuhang, Huang Jun, Li Xintian, Lin Renjing, Wang Xiaoyan, Xiao Ge, Zeng Juanni, Wang Zhenquan
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60569-8
Abstract FullText HTML PDF
Luteolin ameliorates ulcerative colitis in mice via reducing the depletion of NCR + ILC3 through Notch signaling pathway
Xie Xueqian, Li Pengcheng, Zhao Meng, Xu Bo, Zhang Guixing, Wang Qing, Ni Chen, Luo Xia, Zhou Lian
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60568-6
Abstract FullText HTML PDF
Exploring the mechanism of Xiaoaiping injection inhibiting autophagy in prostate cancer based on proteomics
ZHANG Qiuping, HUANG Qiuju, CHENG Zhiping, XUE Wei, LIU Shoushi, LIAO Yunnuo, LI Xiaolan, CHEN Xin, HAN Yaoyao, ZHU Dan, SU Zhiheng, YANG Xin, LUO Zhuo, GUO Hongwei
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60567-4
Abstract FullText HTML PDF
Discovery of antitumor diterpenoids from Casearia graveolens targeting VEGFR-2 to inhibit angiogenesis
Wang Sibei, Liu Yuhui, Liang Yue, Xi Yaru, Zhai Yupeng, Lee Dongho, Xu Jing, Guo Yuanqiang
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60566-2
Abstract FullText HTML PDF
Loganin inhibits the ROS-NLRP3-IL-1β axis by activating the NRF2/HO-1 pathway against osteoarthritis
LI Miao, XIAO Jiacong, CHEN Baihao, PAN Zhaofeng, WANG Fanchen, CHEN Weijian, HE Qi, LI Jianliang, LI Shaocong, WANG Ting, ZHANG Gangyu, WANG Haibin, CHEN Jianfa
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60555-8
Abstract FullText HTML PDF
Exposure to ephedrine attenuates Th1/Th2 imbalance underlying OVA-induced asthma through airway epithelial cell-derived exosomal lnc-TRPM2-AS
Hu Yan, Wang Mengqing, Xie Jing, Jiao Luojia, Ding Yi, Luo Yinhe
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60554-6
Abstract FullText HTML PDF
Harmonizing tradition and technology: liposomal nanocarriers unlocking the power of natural herbs in Traditional Chinese Medicine
SHAW IBRAHIM, ARYEE AARON ALBERT, ALI YIMER SEID, BOAFO GEORGE FRIMPONG, TIAN JINGJING, MLAMBO RONALD, TAN SONGWEN, CHEN CHUANPIN
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60552-2
Abstract FullText HTML PDF
Curvularin derivatives from hydrothermal vent sediment fungus Penicillium sp. HL-50 guided by molecular networking and their anti-inflammatory activity
YU Chunxue, XIA Zixuan, XU Zhipeng, TANG Xiyang, DING Wenjuan, WEI Jihua, TIAN Danmei, WU Bin, TANG Jinshan
DOI: 10.1016/S1875-5364(24)60551-0
Abstract FullText HTML PDF
Chiral resolution of furofuran lignans and their derivatives from the stems of Dendrobium 'Sonia'
Qiu Kaimei, Qiu Hao, Xie Yanqiao, Zhang Siyu, Zhang Qian, Wang Zhengtao, Han Zhuzhen, Yang Li
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60527-8
Abstract FullText HTML PDF
Paeoniflorin alleviates depression by inhibiting the activation of NLRP3 inflammasome via promoting mitochondrial autophagy
Su Lili, Guo Pengli, Guo Xiangjuan, He Zhongmei, Zhao Yan, Zong Ying, Li Jianming, Chen Weijia, Du Rui
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60525-4
Abstract FullText HTML PDF
Anti-inflammatory Germacrane-Type Sesquiterpene Lactones from Vernonia sylvatica
WANG Min, LI Han, HU Bintao, TANG Chunping, XU Hui, KE Changqiang, XIE Zuoquan, YE Yang, YAO Sheng
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60462-5
Abstract FullText HTML PDF
Highly oxygenated clerodane furanoditerpenoids from the leaves and twigs of Croton yunnanensis
WANG Didi, MEI Fang, NIE Jinchun, LI Zhenwei, ZHANG Daidi, GUO De-an, LI Wei
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60523-0
Abstract FullText HTML PDF
Structure-guided isolation of anti-neuroinflammatory sesquiterpene coumarins from Ferula sinkiangensis
DANG Wen, GUO Tingting, ZHOU Di, MENG Qingqi, FANG Mingxia, CHEN Gang, LIN Bin, HOU Yue, LI Ning
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60522-9
Abstract FullText HTML PDF
Self-assembled supramolecule nanoplatforms with enhanced bioactivity existed in traditional Chinese medicine
WANG Yun, XU Xiao, XU Xiaoqing, HU Xiaoxian, WANG Lei, HAN Chao
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60520-5
Abstract FullText HTML PDF
Four new diarylheptanoids and two new terpenoids from the fruits of Alpinia oxyphylla and their anti-inflammatory activities
DONG Jie, GENG Jianliang, ZHOU Mi, YAO Xinsheng, LI Haibo, YU Yang
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60519-9
Abstract FullText HTML PDF
Cytotoxic lignans from the roots and rhizomes of Diphylleia sinensis, a China's endemic plant species
Yanjun SUN, Chen ZHAO, Hongyun Bai, Meng LI, Junmin WANG, Zhiyou HAO, Weisheng FENG
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60517-5
Abstract FullText HTML PDF
Reynosin protects neuronal cells from microglial neuroinflammation by suppressing NLRP3 inflammasome activation mediated by NADPH oxidase
Yang Yanqiu, Che Yue, Fang Mingxia, Yao Xiaohu, Zhou Di, Wang Feng, Chen Gang, Liang Dong, Li Ning, Hou Yue
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60518-7
Abstract FullText HTML PDF
Ten Ring-B Aromatized Ergosterols from Aspergillus spectabilis
Wei Mengsha, Sun Weiguang, Liu Linlin, Li Yongqi, Li Lanqin, Li Qin, Chen Yu, Guo Jieru, Gu Lianghu, Zhu Hucheng, Chen Chunmei, Zhang Yonghui
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60515-1
Abstract FullText HTML PDF
Fu-Zheng-Yi-Liu formula inhibits the stem cells and metastasis of prostate cancer via tumor-associated macrophages/C-C motif chemokine ligand 5 pathway in tumor microenvironment
Chen Chiwei, Huang Renlun, Wang Neng, Zheng Yifeng, Zhou Jianfu, Yang Bowen, Wang Xuan, Zhang Juping, Pan Bo, Chen Zhiqiang, Wang Shengqi, Wang Zhiyu, Xiang Songtao
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60514-X
Abstract FullText HTML PDF
Kai-Xin-San Alleviated Neurodegeneration by Reducing Neuroinflammation and Rebalancing Intestinal Flora in APP/PS1 mice
Li Meixian, Li Jiaqi, Wei Dongyun, Wang Qi, Jian Wenxuan
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60513-8
Abstract FullText HTML PDF
Radix Rehmanniae Praeparata aqueous extract improves hepatic ischemia/reperfusion injury by restoring intracellular iron homeostasis
Zhang Yinhao, Jia Kexin, Li Yufei, Ma Zhi, Fan Guifang, Luo Ranyi, Li Yajing, Yang Yang, Li Fanghong, Liu Runping, Liu Jia, Li Xiaojiaoyang
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60512-6
Abstract FullText HTML PDF
Novel phenanthrene/bibenzyl trimers from the tubers of Bletilla striata attenuate neuroinflammation via inhibition of NF-κB signaling pathway
SHAO Si-Yuan, SUN Mo-Han, MA Xian-Jie, JIANG Jian-Wei, TIAN Jin-Ying, ZHANG Jian-Jun, YE Fei, LI Shuai
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60511-4
Abstract FullText HTML PDF
Antibacterial and Cytotoxic Metabolites Produced by Streptomyces tanashiensis BYF-112 Isolated from Odontotermes formosanus
Wu Jun, Song Tao, Zhang Le, Huang ZhongDi, Huang Fang, Yin CaiPing, Zhang ShuXiang, Liu XinHua, Zhang YingLao
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60508-4
Abstract FullText HTML PDF
Multioxidized polyketides from an endophytic Penicillium sp. YUD17006 associated with Gastrodia elata
Li Hongtao, Yang Ruining, Xie Fei, Xie Tianpeng, Tang Linhuan, Zhou Hao, Ding Zhongtao
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60504-7
Abstract FullText HTML PDF
Targeting TLR4 and Regulating Keap1/Nrf2 Pathway with Andrographolide to suppress inflammation and ferroptosis in LPS-induced acute lung injury
Li Yichen, Huang Liting, Li Jilang, Li Siyuan, Lv Jianzhen, Zhong Guoyue, Gao Ming, Yang Shilin, Han Shan, Hao Wenhui
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60503-5
Abstract FullText HTML PDF
Palmitic acid reduces the methylation of the FOXO1 promoter to suppress the development of diffuse large B-cell lymphoma via modulating the miR-429/DNMT3A axis
Li Weiming, Gao Ming, Xue Weili, Li Xiaoli, Chang Yu, Zhang Kaixin, Wen Chenyu, Zhang Mingzhi
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60502-3
Abstract FullText HTML PDF
Shengmaisan combined with Liuwei Dihuang decoction alleviates chronic intermittent hypoxia-induced cognitive impairment by activating EPO/EPOR/JAK2 signaling pathway
SI Jian-Chao, CHEN Xue, QI Ke-Rong, LI Dong-Li, LIU Bing-Bing, ZHENG Yu-Ying, JI En-Sheng, YANG Sheng-Chang
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60501-1
Abstract FullText HTML PDF
Hernandezine promotes cancer cell apoptosis and disrupts the lysosomal acidic environment and cathepsin D maturation.
Feng Qian-Wen, Sun Lu, Muhammad Jibran Sualeh, Zhao Qing-Li, Cui Zheng-Guo, Inadera Hidekuni
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60497-2
Abstract FullText HTML PDF
Design, synthesis, and biological evaluation of novel chrysin derivatives as poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) inhibitors for the treatment of breast cancer
YANG yao, TONG jing, XIE xianshun, CAO hong, FU yong, LUO yong, LIU shan, CHEN wen, YANG ning
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60478-9
Abstract FullText HTML PDF
Dammarane-type triterpenoids from Gynostemma longipes and their protective activities on hypoxia-induced injury in PC12 cells
LIANG Hai-Zhen, CHEN Xiao-Juan, LI Qi, ZHANG Meng-Meng, LU Peng-Xin, ZHANG Jie, SONG Juan, ZHANG Tao, GUO Bao-Lin, MA Bai-Ping
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60450-9
Abstract FullText HTML PDF
Tu-Xian decoction ameliorates diabetic cognitive impairment by inhibiting DAPK-1
DOI: 10.1016/S1875-5364(23)60406-6
Abstract FullText HTML PDF
Isolation and Biological Activity of Seven New Drimane-Type Sesquiterpenoids from an Earwig-Associated Aspergillus sp. NF2396
Salman Khan, ZHU Hong-Jie, SUN Zi-Qian, Li Yi-Lin, WANG Lan, WANG Rong, GUO Zhi-Kai, JIAO Rui-Hua
DOI: 10.1016/S1875-5364(22)60207-3
Abstract FullText HTML PDF
Liver metabonomics study on the protective effect of glycyrrhetinic acid against realgar-induced liver injury
Huo Taoguang, Fang Ying, Zhang Yinghua, Feng Cong, Jiang Hong
Abstract FullText HTML PDF