Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
WANG Meng, LIU Ze-Fa, TANG Hua, CHEN Bao-An
2018, 16(8): 561-571   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30093-1
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (370 KB) ( )
DENG Yi-Fang, HUANG Xiao-Ling, SU Mei, YU Peng-Xia, ZHANG Zhen, LIU Quan-Hai, WANG Guo-Ping, LIU Min-Yu
2018, 16(8): 572-579   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30094-3
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3568 KB) ( )
Maryam Mazhar, Nurul Kabir, Shabana U Simjee
2018, 16(8): 580-589   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30095-5
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (31753 KB) ( )
LIU Jing, ZHANG He-Ran, HOU Yan-Bao, JING Xiao-Long, SONG Xin-Yi, SHEN Xiu-Ping
2018, 16(8): 590-598   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30096-7
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (725 KB) ( )
LIN Qing-Hua, QU Wei, XU Jian, FENG Feng, HE Ming-Fang
2018, 16(8): 599-609   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30097-9
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (7234 KB) ( )
ZHAO Dan, SU Shan-Shan, CHEN Shao-Fei, LU Xiao-Jie, CHEN Gang, WANG Yu-Bo, SU Guang-Yue, PEI Yue-Hu
2018, 16(8): 610-614   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30098-0
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (395 KB) ( )
ZHOU Jun-Neng, YAN Ming, GAO Peng, HOU Ji-Qin, PHAM Thi-Anh, WANG Hao
2018, 16(8): 615-620   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30099-2
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (508 KB) ( )
LOU Hua-Yong, ZHANG Yu, MA Xiao-Pan, JIANG Sai, WANG Xiang-Pei, YI Ping, LIANG Guang-Yi, WU Hong-Mei, FENG Jing, JIN Feng-Yun, PAN Wei-Dong
2018, 16(8): 621-627   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30100-6
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (958 KB) ( )
GU Yuan-Yuan, SHI Lang, ZHANG Dan-Dan, HUANG Xin, CHEN Da-Zhong
2018, 16(8): 628-640   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30101-8
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (12012 KB) ( )