Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
ZHANG Rui-Wen
2016, 14(1): 1-2   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (284 KB) ( )
WANG Wei, LIANG You-Sheng
2016, 14(1): 5-6   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (165 KB) ( )
WANG Chong-Zhi, Samantha ANDERSON, DU Wei, HE Tong-Chuan, YUAN Chun-Su
2016, 14(1): 7-16   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (446 KB) ( )
Eric Wei-Chiang CHAN, Phui-Yan LYE, Siu-Kuin WONG
2016, 14(1): 17-30   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1221 KB) ( )
Anuj Modi, Vijay Mishra, Ajita Bhatt, Aviral Jain, Mohd. Hashim Mansoori, Ekta Gurnany, Vimal Kumar
2016, 14(1): 31-39   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (794 KB) ( )
Devaraj Ezhilarasan, Sivanesan Karthikeyan
2016, 14(1): 40-47   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4349 KB) ( )
XI You-Li, LI Hong-Xia, CHEN Chen, LIU Ya-Qun, LV Hong-Mei, DONG Shi-Qi, LUO Er-Fei, GU Ming-Bo, LIU Hua
2016, 14(1): 48-55   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3391 KB) ( )
CHENG Gui-Guang, ZHAO Hai-Yun, LIU Lu, ZHAO Yun-Li, SONG Chang-Wei, GU Ji, SUN Wei-Bang, LIU Ya-Ping, LUO Xiao-Dong
2016, 14(1): 56-60   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (411 KB) ( )
NAN Ze-Dong, ZHAO Ming-Bo, Zeng Ke-Wu, TIAN Shuai-Hua, WANG Wei-Nan, JIANG Yong, TU Peng-Fei
2016, 14(1): 61-65   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (630 KB) ( )
DU Qiao-Hui, ZHANG Qiao-Yan, HAN Ting, JIANG Yi-Ping, PENG Cheng, XIN Hai-Liang
2016, 14(1): 66-72   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (880 KB) ( )
SUN Li-Qiong, WANG Shu-Yao, LI Yan-Jing, WANG Yong-Xiang, WANG Zhen-Zhong, HUANG Wen-Zhe, WANG Yue-Sheng, BI Yu-An, DING Gang, XIAO Wei
2016, 14(1): 73-80   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1458 KB) ( )