Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
LUO Han-Qiong, SHEN Jie, CHEN Cai-Ping, MA Xiao, LIN Chao, OUYANG Qiong, XUAN Chun-Xiao, LIU Jine, SUN Hong-Bin, LIU Jun
2018, 16(5): 339-346   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30065-7
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4031 KB) ( )
ZHANG Wei, WU Chun-Zhen, FAN Si-Yang
2018, 16(5): 347-353   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30066-9
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (628 KB) ( )
HU Jia-Yan, WU Xiu-Hong, YIN Yong-Qin, PAN Jie-Tao, YU Bang-Wei
2018, 16(5): 354-357   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30067-0
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (361 KB) ( )
JIANG Cheng-Shi, ZHOU Zhen-Fang, YANG Xiao-Hong, LAN Le-Fu, GU Yu-Cheng, YE Bo-Ping, GUO Yue-Wei
2018, 16(5): 358-365   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30068-2
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (697 KB) ( )
XU Fang-Fang, BI Yu-An, HUANG Wen-Zhe, WANG Zhen-Zhong, XIAO Wei
2018, 16(5): 366-374   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30069-4
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (679 KB) ( )
HUANG Juan, ZHANG Ju-Ping, BAI Jun-Qi, WEI Mei-Jin, ZHANG Jing, HUANG Zhi-Hai, QU Guang-Hang, XU Wen, QIU Xiao-Hui
2018, 16(5): 375-400   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30070-0
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4986 KB) ( )