Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
LI Qi-Qing, ZHANG Jian, LIU Ji-Hua, YU Bo-Yang
2018, 16(2): 81-89   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30033-5
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (7640 KB) ( )
WENG Hong-Bo, HAN Wen-Ke, XIONG Yan-Wen, JIN Zhou-Hui, LAN Zhen, LIU Cheng, ZHANG Xue-Mei, PENG Wen
2018, 16(2): 90-96   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30034-7
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (7427 KB) ( )
Myoung-schook Yoou, Sun-Young Nam, Kyoung Wan Yoon, Hyun-Ja Jeong, Hyung-Min Kim
2018, 16(2): 97-104   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30035-9
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (10382 KB) ( )
ZHAO Shu-Qi, XU Shi-Qiang, CHENG Jing, CAO Xiao-Lu, ZHANG Ying, ZHOU Wei-Ping, HUANG Yan-Juan, WANG Jun, HU Xia-Min
2018, 16(2): 105-112   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30036-0
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (808 KB) ( )
LI Qi-Nan, HUANG Zhi-Peng, GU Qin-Lan, ZHI Zhuo-Er, YANG Yu-Han, HE Long, CHEN Kai-Li, WANG Jin-Xin
2018, 16(2): 113-124   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30037-2
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3018 KB) ( )
Babar Ali, Mohammad Ali, Saima Amin, Showkat R. Mir
2018, 16(2): 125-130   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30038-4
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (356 KB) ( )
FU Qiang, YANG Min, MA Yu, CHEN Jiang, YUAN Hai-Mei
2018, 16(2): 131-138   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30039-6
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (428 KB) ( )
DU Jing, DING Jie, MU Zhen-Qiang, GUAN Shu-Hong, CHENG Chun-Ru, LIU Xuan, GUO De-An
2018, 16(2): 139-142   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30040-2
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (340 KB) ( )
JIN Zhao-Hui, QIU Wen, LIU Hui, JIANG Xue-Hua, WANG Ling
2018, 16(2): 143-149   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30041-4
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (442 KB) ( )
LIU Rong-Rong, ZHANG Xiu-Ping, WANG Fang, SHANG Zhan-Peng, WANG Fei, LIU Ying, LU Jian-Qiu, ZHANG Jia-Yu
2018, 16(2): 150-160   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30042-6
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3167 KB) ( )