Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
SONG Ming, DONG Gang-Qiang, ZHANG Ya-Qin, LIU Xia, SUN Wei
2017, 15(7): 481-486   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (615 KB) ( )
LU Xiao-Xiao, JIANG Yi-Fan, LI Hong, OU Ying-Ye, ZHANG Zhi-De, DI Hong-Ye, CHEN Dao-Feng, ZHANG Yun-Yi
2017, 15(7): 487-494   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (592 KB) ( )
CHEN Lei, WEI Meng-Lin, ZHAO Jiao-Jiao, HONG Hao, QU Wei, FENG Feng, LIU Wen-Yuan
2017, 15(7): 495-504   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3134 KB) ( )
Muhammad Asif, Armaghan Shafaei, Aman Shah Abdul Majid, Mohammed Oday Ezzat, Saad S Dahham, Mohamed B. Khadeer Ahamed, Chern Ein Oon, Amin Malik Shah Abdul Majid
2017, 15(7): 505-514   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5145 KB) ( )
CHEN Qian-Yu, WANG Chao-Qun, YANG Zhi-Wei, TANG Qi, TAN Huan-Ran, WANG Xuan, CAI Shao-Qing
2017, 15(7): 515-524   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (9399 KB) ( )
GUO Qing, ZHANG Qian-Qian, CHEN Jia-Qing, ZHANG Wei, QIU Hong-Cong, ZHANG Zun-Jian, LIU Bu-Ming, XU Feng-Guo
2017, 15(7): 525-533   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3205 KB) ( )
FU Wei-Jun, TANG Jian-Jun, WANG Hui, WEI Hong-Yun, CAI Shu-Min, ZENG Zhen-Hua, CHEN Hui, CHEN Zhong-Qing
2017, 15(7): 534-539   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (591 KB) ( )
ZHOU Li-Na, GE Xiao-Lei, DONG Ting-Ting, GAO Hui-Yuan, SUN Bo-Hang
2017, 15(7): 540-545   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (394 KB) ( )
Sabrin Ragab Mohamed Ibrahim, Gamal Abd Allah Mohamed
2017, 15(7): 546-549   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (334 KB) ( )