Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
Gangadhara R Sareddy, Ratna K. Vadlamudi
2015, 13(11): 801-807   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1456 KB) ( )
Seung Min Oh, Ha Ryong Kim, Yong Joo Park, Yong Hwa Lee, Kyu Hyuck Chung
2015, 13(11): 808-814   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1275 KB) ( )
WU Liang, SHEN Han-Yuan, WU Yu-Zheng, YU Xiao-Yi, WANG Hong, CHENG Xue-Fang, WANG Guang-Ji, HAO Hai-Ping
2015, 13(11): 815-822   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2862 KB) ( )
GE Chao-Liang, WANG Xin-Ming, HUANG Zhao-Gang, XIA Quan, WANG Ning, XU Du-Juan
2015, 13(11): 823-830   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3653 KB) ( )
CHENG Xiao-Lan, LIU Xin-Guang, WANG Qi, ZHOU Ling, QI Lian-Wen, LI Ping, LIU E-Hu
2015, 13(11): 842-853   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3646 KB) ( )
JIANG Lei, XUE Yan-Jiu, LIU Wei-Ying, MA Min, WU Xu-Ri, WANG Shu-Zhen, CHEN Yi-Jun
2015, 13(11): 854-860   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1344 KB) ( )
CAO Sa-Li, HOU Peng, LI Bin, FU Jing, YIN Xing-Bin, DANG Xiao-Fang, YANG Chun-Jing, ZHANG Jin, ZHANG Hui, LEI Hai-Min, NI Jian
2015, 13(11): 861-866   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3509 KB) ( )
YANG Wen-Zhi, WU Wan-Ying, YANG Min, GUO De-An
2015, 13(11): 867-872   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (944 KB) ( )