Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
Sofi Mubashir, Mohd Yousuf Dar, Bashir A. Lone, M. Iqbal Zargar, Wajaht A. Shah
2014, 12(8): 567-572   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (621 KB) ( )
Seok Yong Kang, Hyo Won Jung, Mi-Young Lee, Hye Won Lee, Seong Wook Chae, Yong-Ki Park
2014, 12(8): 573-581   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2830 KB) ( )
Anil Kumar, Gurleen Kaur, Puneet Rinwa
2014, 12(8): 582-589   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (859 KB) ( )
CHEN Mi, WANG Tao, JIANG Zhen-Zhou, SHAN Chun, WANG Hao, WU Mei-Juan, ZHANG Shuang, ZHANG Yun, ZHANG Lu-Yong
2014, 12(8): 590-598   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2669 KB) ( )
ZHANG Qing, LIU Jing-Li, QI Xiao-Man, QI Chun-Ting, YU Qiang
2014, 12(8): 607-612   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1868 KB) ( )
HAN Jing, SUN Li-Dan, QIAN Hai, HUANG Wen-Long
2014, 12(8): 613-618   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1270 KB) ( )
WANG Zhi-Yao, HE Wen-Jun, ZHOU Wen-Bing, ZENG Guang-Zhi, YIN Zhi-Qi, ZHAO Shou-Xun, TAN Ning-Hua
2014, 12(8): 619-622   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (485 KB) ( )
XU Ran, XIE Hai-Qin, DENG Lu-Lu, ZHANG Jian-Xin, YANG Fu-Mei, LIU Jian-Hua, HAO Xiao-Jiang, ZHANG Yuan-Hu
2014, 12(8): 623-627   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (462 KB) ( )
CAO Xing-Fen, WANG Jun-Song, WANG Peng-Ran, KONG Ling-Yi
2014, 12(8): 628-631   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (528 KB) ( )
YANG Yan-Fang, LI Zhi, XIN Wen-Feng, WANG Yong-Yan, ZHANG Wen-Sheng
2014, 12(8): 632-640   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2133 KB) ( )