Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
Tahira Assad, Rafeeq. A. Khan, Zeeshan Feroz
2014, 12(9): 648-653   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (327 KB) ( )
SONG Shuang, HUANG Ye-Wei, TIAN Yang, WANG Xuan-Jun, SHENG Jun
2014, 12(9): 654-662   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3070 KB) ( )
Bandari Uma Mahesh, Shweta Shrivastava, Rajeswara Rao Pragada, V. G. M. Naidu, Ramakrishna Sistla
2014, 12(9): 663-671   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2073 KB) ( )
V. Soumya, Y. Indira Muzib, P. Venkatesh, K. Hariprasath
2014, 12(9): 677-684   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3747 KB) ( )
FAN Qiong-Ying, YIN Xia, LI Zheng-Hui, LI Yan, LIU Ji-Kai, FENG Tao, ZHAO Bao-Hua
2014, 12(9): 685-688   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (341 KB) ( )
CHEN Min, LUO You-Ping, ZOU Yan-Lin, LANG Ling-Hu, CHEN Dao-Feng
2014, 12(9): 689-692   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (394 KB) ( )
Ba-gen-na, CHEN Yu-Lan, Baderihu, TONG Yu-Feng, Ye-ri-gui, WANG Qing-Hu
2014, 12(9): 693-696   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (381 KB) ( )
LI Chang, DAI Yi, DUAN Ying-Hui, LIU Ming-Li, YAO Xin-Sheng
2014, 12(9): 697-699   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (350 KB) ( )
LIU Li-Jia, WU Xiu-Wen, WANG Ru-Feng, PENG Yu-Shuai, YANG Xin, LIU Jun-Xiu
2014, 12(9): 700-704   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (565 KB) ( )
YAO Xin, ZHOU Gui-Sheng, TANG Yu-Ping, SHANG Er-Xin, GUO Jian-Ming, QIAN Da-Wei, DUAN Jin-Ao
2014, 12(9): 705-711   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (797 KB) ( )
YU Di, CHI Chang-Feng, WANG Bin, DING Guo-Fang, LI Zhong-Rui
2014, 12(9): 712-720   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2214 KB) ( )