Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
N. Satheesh Kumar, N. Nisha
2014, 12(11): 801-818   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1466 KB) ( )
Hiren M. Chawda, Divyesh R. Mandavia, Pravin H. Parmar, Seema N. Baxi, Chandrabhanu R. Tripathi
2014, 12(11): 819-826   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1896 KB) ( )
Duraisamy Gomathi, Ganesan Ravikumar, Manokaran Kalaiselvi, Kanakasabapathi Devaki, Chandrasekar Uma
2014, 12(11): 827-832   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (448 KB) ( )
LIN Sen-Sen, FAN Wei, SUN Li, LI Fang-Fang, ZHAO Ren-Ping, ZHANG Lu-Yong, YU Bo-Yang, YUAN Sheng-Tao
2014, 12(11): 833-840   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1795 KB) ( )
MA Chun-Hua, LIU Ji-Ping, QU Rong, MA Shi-Ping
2014, 12(11): 841-846   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2030 KB) ( )
TAO Yuan, LIN Jun, HU You-Jia, ZHOU Bin, ZHU Bao-Quan
2014, 12(11): 847-852   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1384 KB) ( )
JIANG Cheng-Shi, LI Yan, HAN Guan-Ying, GUO Yue-Wei
2014, 12(11): 853-856   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (643 KB) ( )
OUYANG Liu-Feng, WANG Zhong-Li, DAI Jian-Guo, CHEN Lin, ZHAO Yu-Nan
2014, 12(11): 857-868   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5234 KB) ( )
CHEN Han, SHI Yuan-Yuan, WEI Meng-Lin, LIU Wen-Yuan, FENG Feng
2014, 12(11): 869-880   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1979 KB) ( )