Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
Munyangaju Jose Edouard, MIAO Lin, FAN Guan-Wei, Barnabas Bessem Orang Ojong, ZHEN Hu, ZHANG Ju, GAO Xiu-Mei, ZHU Yan
2014, 12(5): 321-334   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1228 KB) ( )
Nisha H. Parikh, Palak K. Parikh, Charmy Kothari
2014, 12(5): 335-344   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (325 KB) ( )
Ahmed A. Zaki, Nadia E. Hashish, Mohamed A. Amer, Mohamed-Farid Lahloub
2014, 12(5): 345-350   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2834 KB) ( )
SHANG Shu-Wan, YANG Jiang-Lin, HUANG Fang, LIU Kang, LIU Bao-Lin
2014, 12(5): 351-360   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3306 KB) ( )
MA Chun-Hua, MA Zhan-Qiang, FU Qiang, MA Shi-Ping
2014, 12(5): 361-366   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2734 KB) ( )
HU Gao-Sheng, JIA Jing-Ming, Doh Hoon Kim
2014, 12(5): 367-372   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1799 KB) ( )
PAN Ke, LUO Jian-Guang, KONG Ling-Yi
2014, 12(5): 373-376   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (379 KB) ( )
WANG Pei-Pei, ZHAO Guo-Wei, XIA Wen, HAN En-Ji, XIANG Lan
2014, 12(5): 377-381   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (424 KB) ( )
ZHAO Yu-Nan, WANG Zhong-Li, DAI Jian-Guo, CHEN Lin, HUANG Yu-Fang
2014, 12(5): 382-392   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1412 KB) ( )
LUO Jiao-Yang, YAN Dan, YANG Mei-Hua
2014, 12(5): 393-400   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5828 KB) ( )