Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
Jain Smita, Patil U. K.
2014, 12(3): 161-166   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (337 KB) ( )
WANG Lin, LIU An, ZHANG Fei-Long, Yeung John H. K., LI Xu-Qin, CHO Chi-Hin
2014, 12(3): 167-171   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (393 KB) ( )
Manjir Sarma Kataki, Bibhuti B Kakoti, Biman Bhuyan, Ananya Rajkumari, Prakash Rajak
2014, 12(3): 172-179   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (410 KB) ( )
Afsar Shaik, Rupesh S Kanhere, Rajaram Cuddapah, Nelson Kumar S, Prasanth Reddy Vara, Saisaran Sibyala
2014, 12(3): 180-185   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (976 KB) ( )
ZHANG Xuan, HUANG Sheng-Zhuo, GU Wan-Gang, YANG Liu-Meng, CHEN Huan, ZHENG Chang-Bo, ZHAO You-Xing, WAN David Chi-Cheong, ZHENG Yong-Tang
2014, 12(3): 186-193   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1062 KB) ( )
CHEN Tong, ZHONG Fo-Jin, HONG Ya-Min, SU Wei-Jiao, ZHUANG Li-Li, QIU Long-Xin
2014, 12(3): 194-198   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1363 KB) ( )
Sweety Kumari, Abhijit Dutta
2014, 12(3): 199-203   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4990 KB) ( )
LI Ye, LÜ Shan-Shan, TANG Gui-Ying, HOU Min, TANG Qing, ZHANG Xiao-Na, CHEN Wei-Hai, CHEN Gang, XUE Qiang, ZHANG Cong-Cong, ZHANG Ji-Fen, CHEN Yi, XU Xiao-Yu
2014, 12(3): 204-212   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3925 KB) ( )
ZHU Guo-Lei, HAO Qian, LI Rong-Tao, LI Hai-Zhou
2014, 12(3): 213-217   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (381 KB) ( )
CHEN Jiao, FAN Chun-Lin, WANG Ying, YE Wen-Cai
2014, 12(3): 218-221   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (336 KB) ( )
SUN Jian-Bo, QU Wei, GUAN Fu-Qin, LI Lin-Zhen, LIANG Jing-Yu
2014, 12(3): 222-224   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (288 KB) ( )
ZHOU Yu-Hong, ZHANG Shui-Ying, GUO Qiang, CHAI Xing-Yun, JIANG Yong, TU Peng-Fei
2014, 12(3): 225-228   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (315 KB) ( )
SUN Shi, XIE Zhi-Shen, LIU E-Hu, YAN Yu-Ting, XU Xiao-Jun, LI Ping
2014, 12(3): 229-240   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (911 KB) ( )