Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
SUN Rui, ZHANG Hong-Ming, CHEN Bao-An
2018, 16(9): 641-643   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30103-1
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (289 KB) ( )
HE Ya-Nan, OU Shui-Ping, XIONG Xi, PAN Yuan, PEI Jin, XU Run-Chun, GENG Fu-Neng, HAN Li, ZHANG Ding-Kun, YANG Ming
2018, 16(9): 644-652   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30104-3
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3976 KB) ( )
WANG Xin-Zhi, ZHANG Shen-Ye, XU Yao, ZHANG Lu-Yong, JIANG Zhen-Zhou
2018, 16(9): 653-664   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30105-5
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (18801 KB) ( )
LUO Yan-Ping, ZHANG Yuan, ZHANG Hui-Min, ZHANG Hong, ZHANG Lin, YU Hong-Juan, CAO Ming-Qiang, SHI Yan-Bin, ZHI De-Juan, MA Xing-Ming, DONG Kai-Zhong
2018, 16(9): 665-673   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30106-7
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2063 KB) ( )
ZENG Dan, HU Can, LI Ru-Liu, LIN Chuan-Quan, CAI Jia-Zhong, WU Ting-Ting, SUI Jing-Jing, LU Wen-Biao, CHEN Wei-Wen
2018, 16(9): 674-682   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30107-9
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (803 KB) ( )
LIU Le-Le, LIU Qun, LI Ping, LIU E-Hu
2018, 16(9): 683-692   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30108-0
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1160 KB) ( )
LI Yan-Zi, Ma Zhi-Na, SUN Yin-Shi, REN Shen, JIANG Shuang, ZHANG Wei-Zhe, WANG Zi, LI Wei
2018, 16(9): 700-713   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30110-9
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (9183 KB) ( )