Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
ZENG Qiang, Chun-Hay Ko, Wing-Sum Siu, LI Kai-Kai, Chun-Wai Wong, HAN Xiao-Qiang, YANG Liu, Clara Bik-San Lau, HU Jiang-Miao, Ping-Chung Leung
2018, 16(7): 481-489   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30083-9
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1396 KB) ( )
Yeong-Gon Choi, Yeon-Mi Hong, Li-Hua Kim, Sujung Yeo, Sabina Lim
2018, 16(7): 490-498   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30084-0
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3243 KB) ( )
XU Yun-Ling, LV Jia, WANG Wei-Fang, LIU Yue, XU Ya-Juan, XU Tun-Hai
2018, 16(7): 499-504   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30085-2
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (510 KB) ( )
SHAN Shu-Jun, ZHANG Pan-Pan, LUO Jun, KONG Ling-Yi
2018, 16(7): 505-508   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30086-4
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (360 KB) ( )
PENG Wen-Wen, ZHENG Li-Xia, JI Chang-Jiu, SHI Xu-Gen, XIONG Zhong-Hua, SHANGGUAN Xin-Chen
2018, 16(7): 509-512   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30087-6
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (369 KB) ( )