Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
CAI Yong-Qing, HU Jian-Hui, QIN Jie, SUN Tao, LI Xiao-Li
2018, 16(6): 401-410   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30073-6
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (606 KB) ( )
MA Li-Li, YUAN Yan-Yan, ZHAO Ming, ZHOU Xin-Rong, Tashina Jehangir, WANG Fu-Yan, XI Yang, BU Shi-Zhong
2018, 16(6): 411-417   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30074-8
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2748 KB) ( )
ZHANG Xue-Ju, LIU Shu, XING Jun-Peng, LIU Zhi-Qiang, SONG Feng-Rui
2018, 16(6): 418-427   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30075-X
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1672 KB) ( )
Huiyoung Kwon, Ji Wook Jung, Young Choon Lee, Jong Hoon Ryu, Dong Hyun Kim
2018, 16(6): 428-435   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30076-1
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2856 KB) ( )
LU Ya-Wen, ZHU Ying-Chao, ZHANG Li, LI Ping, YANG Jie, WEN Xiao-Dong
2018, 16(6): 436-445   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30077-3
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3644 KB) ( )
LIU Shuang-Li, WANG Xiao-Hui, GAO Yu-Gang, ZHAO Yan, ZHANG Ai-Hua, XU Yong-Hua, ZHANG Lian-Xue
2018, 16(6): 446-455   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30078-5
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3645 KB) ( )
JIANG Hua-Yi, LI Xiao-Nian, SUN Han-Dong, ZHANG Hong-Bin, PUNO Pema-Tenzin
2018, 16(6): 456-464   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30079-7
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (806 KB) ( )
LIANG Xiao-Xia, KONG Lin-Xi, FEI Wen-Bo, HE Min
2018, 16(6): 465-470   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30080-3
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (380 KB) ( )
YU Ying-Lan, LI Ya-Nan, ZHANG Yong, SUN Ru-Ning, TU Jia-Sheng, SHEN Yan
2018, 16(6): 471-480   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30081-5
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3738 KB) ( )