Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
ZHANG Yuan, MI Dan-Yang, WANG Jin, LUO Yan-Ping, YANG Xu, DONG Shi, MA Xing-Ming, DONG Kai-Zhong
2018, 16(4): 252-260   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30055-4
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (702 KB) ( )
TIAN Jun-Sheng, ZHAO Lei, SHEN Xiao-Li, LIU Huan, QIN Xue-Mei
2018, 16(4): 261-270   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30056-6
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3391 KB) ( )
Nizioł-Łukaszewska Z, Wasilewski T, Bujak T, Gaweł-Bęben K, Osika P, Czerwonka D
2018, 16(4): 284-292   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30058-X
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (525 KB) ( )
ZHANG Yue, ZHANG Xi-Tong, ZHANG Qi, WANG Bing, ZHANG Tong
2018, 16(4): 293-301   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30059-1
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (12308 KB) ( )
LIU Feng, DU Xia, LIU Pei-Rong, SUN Yu-Hong, ZHANG Yan-Min
2018, 16(4): 302-312   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30060-8
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4018 KB) ( )
ZHANG Rong-Hua, LI Chao-Ran, YANG Hua, LI Meng-Ning, Karl W. K. Tsim, LI Ping, GAO Wen
2018, 16(4): 313-320   doi: 10.1016/S1875-5364(18)30061-X
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (567 KB) ( )