Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
SHANG Zhan-Peng, WANG Fei, ZHANG Jia-Yu, WANG Zi-Jian, LU Jian-Qiu, WANG Huai-You, LI Ning
2017, 15(11): 801-815   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1592 KB) ( )
XIONG Jia, GRACE Mary H, ESPOSITO Debora, KOMARNYTSKY Slavko, WANG Fei, LILA Mary Ann
2017, 15(11): 816-824   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (981 KB) ( )
XU Jing, GAN Sheng, LI Jun, WAND De-Bing, CHEN Yu, HU Xin, YANG Guang-Zhong
2017, 15(11): 825-833   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3853 KB) ( )
Gaurav Bhatia, Vikram Dhuna, Kshitija Dhuna, Manpreet Kaur, Jatinder Singh
2017, 15(11): 834-846   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3796 KB) ( )
REN Dan-Dan, LI Jing, CHANG Bai, LI Chun-Shen, YANG Ju-Hong
2017, 15(11): 847-854   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3450 KB) ( )
GAO Yuan, XIAO Wei, LIU Hong-Chun, WANG Jian-Rong, YAO Li-Gong, OUYANG Ping-Kai, WANG De-Cai, GUO Yue-Wei
2017, 15(11): 855-859   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (689 KB) ( )
WU Han-Kui, SUN Ting, ZHAO Feng, ZHANG Li-Ping, LI Gang, ZHANG Jie
2017, 15(11): 860-864   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (736 KB) ( )
Abdur Rauf, Ghias Uddin, Bina S. Siddiqui, Ajmal Khan, Umar Farooq, Farhan A. Khan, Syed Majid Bukhari, Sher Bahadar Khan
2017, 15(11): 865-870   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (395 KB) ( )
GENG Xiao-Ting, TANG Jing-Jing, CHENG Kun-Peng, FU Yuan-Tao, HU Rong, LU Jin-Rong
2017, 15(11): 871-880   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2293 KB) ( )