Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
Ju-Suk Nam, Supriya Jagga, Ashish Ranjan Sharma, Joon-Hee Lee, Jong Bong Park, Jun-Sub Jung, Sang-Soo Lee
2017, 15(8): 561-575   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3115 KB) ( )
CHEN Lu, WANG Wen-Ling, SONG Teng-Fei, XIE Xin, YE Xue-Wei, LIANG Ying, HUANG Hao-Cai, YAN Shi-Lun, LIAN Xiao-Yuan, ZHANG Zhi-Zhen
2017, 15(8): 576-583   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3590 KB) ( )
Chandra Sekhar Y, Phani Kumar G, Anilakumar K. R
2017, 15(8): 584-596   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3405 KB) ( )
XU Guang-Kai, SUN Chen-Yu, QIN Xiao-Ying, HAN Yu, LI Yi, XIE Guo-Yong, Qin Min-Jian
2017, 15(8): 597-605   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (10470 KB) ( )
JIANG Yue-Hua, GUO Jin-Hao, WU Sai, YANG Chuan-Hua
2017, 15(8): 606-614   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (7587 KB) ( )
XU Jia-Qi, FAN Ni, YU Bo-Yang, WANG Qian-Qian, ZHANG Jian
2017, 15(8): 615-624   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (900 KB) ( )
XIE Xin-Xin, JIANG Ze-Jing, CHENG Zhi-Hong, CHEN Dao-Feng
2017, 15(8): 625-630   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1143 KB) ( )
JIA Yan, ZHANG Zheng-Zheng, WEI Yu-Hai, Qin Xue-Mei, LI Zhen-Yu
2017, 15(8): 631-640   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3345 KB) ( )