Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
Jiangjiang QIN, Wei WANG, Ruiwen ZHANG
2017, 15(6): 401-416   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (830 KB) ( )
DUAN Bao-Zhong, FANG Hai-Lan, LI Xi-Wen, HUANG Lin-Fang, WANG Ping, CHEN Shi-Lin
2017, 15(6): 417-426   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (11644 KB) ( )
FENG Hai-Tao, ZHAO Wen-Wen, LU Jin-Jian, WANG Yi-Tao, CHEN Xiu-Ping
2017, 15(6): 427-435   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (9662 KB) ( )
LIU Jie-Ru, WU Jie, YU Xin-Chao, QIAN Xuan, XIONG Rui, WANG Hui-Fang, YU Dan-Feng, LIU Fei-Fei, HE Shu-Ying
2017, 15(6): 442-450   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (6969 KB) ( )
YU Qiong, JIANG Li-Long, LUO Na, FAN Ya-Xi, MA Jiang, LI Ping, LI Hui-Jun
2017, 15(6): 451-457   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (799 KB) ( )
WANG Gui-Yang, WEN Ting, LIU Fei-Fei, TIAN Hai-Yan, FAN Chun-Lin, HUANG Xiao-Jun, YE Wen-Cai, WANG Ying
2017, 15(6): 458-462   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (818 KB) ( )
JIANG Yun-Tao, YAN Wen-Jing, QI Chu-Lu, HOU Ji-Qin, ZHONG Yan-Ying, LI Hui-Jun, WANG Hao, LI Ping
2017, 15(6): 463-466   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (395 KB) ( )
SUN Chang-Li, GENG Chang-An, HUANG Xiao-Yan, MA Yun-Bao, ZHENG Xiao-Hong, YANG Tong-Hua, CHEN Xing-Long, YIN Xiu-Juan, ZHANG Xue-Mei, CHEN Ji-Jun
2017, 15(6): 467-473   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (564 KB) ( )
WANG Zhuo, LIU Jian-Qun, XU Jin-Di, ZHU He, KONG Ming, ZHANG Guo-Hua, DUAN Su-Min, LI Xiu-Yang, LI Guang-Fu, LIU Li-Fang, LI Song-Lin
2017, 15(6): 474-480   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1683 KB) ( )