Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
WANG Xiao-Meng, LI Xiao-Bo, PENG Ying
2017, 15(4): 241-254   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (420 KB) ( )
Jenny Kreiner, Edwin Pang, George Binh Lenon, Angela Wei Hong Yang
2017, 15(4): 255-264   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (461 KB) ( )
HU Gao-Sheng, HUANG Chong-Gui, ZHANG Yang, XIAO Wei, JIA Jing-Ming
2017, 15(4): 265-270   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (614 KB) ( )
Saba Khanam, Ambreen Fatima, Rahul Smita Jyoti, Fahad Ali, Falaq Naz, Barkha Shakya, Yasir Hasan Siddique
2017, 15(4): 271-280   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1278 KB) ( )
MA Tao, DAI Yi-Qun, LI Nan, HUO Qiang, LI Hong-Mei, ZHANG Yu-Xin, PIAO Zheng-Hao, WU Cheng-Zhu
2017, 15(4): 281-287   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1585 KB) ( )
SONG Bo, SI Jin-Guang, YU Meng, TIAN Xiao-Hui, DING Gang, ZOU Zhong-Mei
2017, 15(4): 288-291   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (365 KB) ( )
YANG Mao-Yu, ZHANG Jia-Wei, WU Xu-Ri, CHEN Yi-Jun
2017, 15(4): 292-300   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2739 KB) ( )
ZHANG Yi-Bei, DA Juan, ZHANG Jing-Xian, LI Shang-Rong, CHEN Xin, LONG Hua-Li, WANG Qiu-Rong, CAI Lu-Ying, YAO Shuai, HOU Jin-Jun, WU Wan-Ying, GUO De-An
2017, 15(4): 301-309   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2601 KB) ( )
WANG Yan, SUN Guo-Xiang, JIN Yang, XIE Xiu-Man, LIU Ying-Chun, MA Di-Di, ZHANG Jing, GAO Jia-Yue, LI Yan-Fei
2017, 15(4): 310-320   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4394 KB) ( )