Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
LIANG Zhipin, XI Yaguang
2016, 14(12): 881-887   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (307 KB) ( )
LI Ji, Caroline A. Larregieu, Leslie Z. Benet
2016, 14(12): 888-897   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (936 KB) ( )
XIONG Chao, HU Zhi-Gang, TU Yuan, LIU He-Gang, WANG Ping, ZHAO Ming-Ming, SHIi Yu-Hua, WU Lan, SUN Wei, CHEN Shi-Lin
2016, 14(12): 898-903   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5205 KB) ( )
Arumugam Paramasivam, Subramanian Raghunandhakumar, Jayaseelan Vijayashree Priyadharsini, Gopalswamy Jayaraman
2016, 14(12): 904-912   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (997 KB) ( )
Bibin G. Anand, C. K. Navin Thomas, S. Prakash
2016, 14(12): 913-921   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3867 KB) ( )
CHEN Bing-Yu, CHEN Dong, LYU Jian-Xin, LI Kai-Qiang, JIANG Meng-Meng, ZENG Jing-Jing, HE Xu-Jun, HAO Ke, TAO Hou-Quan, MOU Xiao-Zhou, YING You-Min, ZHANG Wei, ZHU Meng-Hua, WANG Zhen
2016, 14(12): 922-930   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2808 KB) ( )
LIU Meng-Yu-Jie, LI Shan-Ren, LU Chun-Hua
2016, 14(12): 931-933   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (361 KB) ( )
AN Xiao, FENG Bao-Min, CHEN Gang, CHEN Shao-Fei, WANG Hai-Feng, PEI Yue-Hu
2016, 14(12): 934-938   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1116 KB) ( )
WU Yi-Qing, CAO Yue, LIU Xin, CHENG Zhi-Hong
2016, 14(12): 939-945   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (450 KB) ( )
WANG Xiao-Li, WANG Zhao-Ya, LING Jing-Jing, ZHANG Yi-Hua, YIN Jian
2016, 14(12): 946-953   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (698 KB) ( )
LONG Hua-Li, ZHANG Jing-Xian, GUO Ji-Ling, SUI Guo-Qi, HOU Jin-Jun, YANG Wen-Zhi, HAN Su-Mei, WU Wan-Ying, GUO De-An
2016, 14(12): 954-960   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2193 KB) ( )