Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
MA Rui-Fang, LIU Qian-Zi, XIAO Ying, ZHANG Lei, LI Qing, YIN Jun, CHEN Wan-Sheng
2016, 14(11): 801-812   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (9674 KB) ( )
WAN Xiao-Meng, ZHANG Mu, ZHANG Pei, XIE Zhi-Shen, XU Feng-Guo, ZHOU Ping, MA Shi-Ping, XU Xiao-Jun
2016, 14(11): 823-834   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (10421 KB) ( )
SUN Peng, ZHU Kai, WANG Cun, LIU Wei-Wei, PENG De-Guang, ZHAO Xin
2016, 14(11): 835-843   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1019 KB) ( )
LV Xing, LV Gao-Hong, DAI Guo-Ying, SUN Hong-Mei, XU Hui-Qin
2016, 14(11): 844-855   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (6307 KB) ( )
FENG Li-Xing, SUN Peng, MI Tian, LIU Miao, LIU Wang, YAO Si, CAO Yi-Min, YU Xiao-Lu, WU Wan-Ying, JIANG Bao-Hong, YANG Min, GUO De-An, LIU Xuan
2016, 14(11): 856-864   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3919 KB) ( )
WANG Jing, WANG Hong, PENG Ying, WANG Guang-Ji, HAO Hai-Ping
2016, 14(11): 865-870   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (437 KB) ( )
GUAN Huan-Yu, YAN Yan, WANG Yong-Lin, WANG Ai-Min, LIU Jun-Hong, HE Xun, LI Yong-Jun, HUANG Yong, LIAO Shang-Gao
2016, 14(11): 871-875   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (364 KB) ( )
GUO Li-Na, PEI Yue-Hu, XIE Fei-Xiang, LIU Lei, CONG Huan, CUI Hong-Xia, WANG Xiao-Li, LI Wen-Jing, JIAN Bai-Yu, LIU Ji-Cheng
2016, 14(11): 876-880   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (375 KB) ( )