Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
SU Yang, CHI Wen-Cheng, WU Lun, WANG Qiu-Hong, KUANG Hai-Xue
2016, 14(10): 721-731   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (924 KB) ( )
Wesam Kooti, Zahra Hasanzadeh-Noohi, Naim Sharafi-Ahvazi, Majid Asadi-Samani, Damoon Ashtary-Larky
2016, 14(10): 732-745   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1465 KB) ( )
XIE Zhi-Shen, ZHONG Ling-Jun, WAN Xiao-Meng, LI Meng-Ning, YANG Hua, LI Ping, XU Xiao-Jun
2016, 14(10): 746-756   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3387 KB) ( )
SHEN Gang, CHENG Ling, WANG Li-Qiang, ZHANG Li-Hong, SHEN Bao-De, LIAO Wei-Bo, LI Juan-Juan, ZHENG Juan, XU Rong, YUAN Hai-Long
2016, 14(10): 757-768   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1867 KB) ( )
ZHANG Feng, SUN Liang, GAO Shou-Hong, CHEN Wan-Sheng, CHAI Yi-Feng
2016, 14(10): 769-775   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2017 KB) ( )
PAN Rong-Hua, HE Hong-Mei, DAI Yue, XIA Yu-Feng
2016, 14(10): 776-782   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2014 KB) ( )
GE Hai-Xia, ZHANG Jian, QIAN Kun, YU Bo-Yang, CHEN Xiao-Ping
2016, 14(10): 783-788   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (494 KB) ( )
QI Wei-Yan, OU Na, WU Xiao-Dong, XU Han-Mei
2016, 14(10): 789-793   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1099 KB) ( )
HAN Xue, ZHANG Ding-Kun, GUO Yu-Ming, FENG Wu-Wen, DONG Qin, ZHANG Cong-En, ZHOU Yong-Feng, LIU Yan, WANG Jia-Bo, ZHAO Yan-Ling, XIAO Xiao-He, YANG Ming
2016, 14(10): 794-800   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4650 KB) ( )