Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
LU Xi, YUAN Zhi-Yi, YAN Xiao-Jin, LEI Fan, JIANG Jing-Fei, YU Xuan, YANG Xiu-Wei, XING Dong-Ming, DU Li-Jun
2016, 14(9): 641-652   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2110 KB) ( )
ZHANG Zhi-Qian, Degejin, GENG Di, ZHANG Qi, TIAN Yan, XI Yuan, WANG Wen-Qi, TANG Hua-Qi, XU Bing, LIN Hong-Ying, SUN Yi-Kun
2016, 14(9): 653-660   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1062 KB) ( )
YAO Hui-Min, WANG Gan, LIU Ya-Ping, RONG Ming-Qiang, SHEN Chuan-Bin, YAN Xiu-Wen, LUO Xiao-Dong, LAI Ren
2016, 14(9): 661-670   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1082 KB) ( )
HAN Yunk-Yung, SONG Mi-Young, HWANG Min-Sub, HWANG Ji-Hye, PARK Yong-Ki, JUNG Hyo-Won
2016, 14(9): 671-676   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2288 KB) ( )
LIU Wei-Hui, CHEN Yan, BAI Xue-Wei, YAO Hui-Min, ZHANG Xu-Guang, YAN Xiu-Wen, LAI Ren
2016, 14(9): 677-682   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1468 KB) ( )
LIU Xiao-Yan, NIU Xin, FENG Qian-Jin, YANG Xue-Zhi, WANG Dan-Wei, ZHAO Tong, LI Lei, DU Hong
2016, 14(9): 683-691   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1122 KB) ( )
ZHANG Qiong, ZHENG Qing-Hong, LIANG Jing-Yu, LI Qing-Shan, MIN Zhi-Da
2016, 14(9): 692-696   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (413 KB) ( )
DAI Sheng-Yun, XU Bing, ZHANG Yi, LI Jian-Yu, SUN Fei, SHI Xin-Yuan, QIAO Yan-Jiang
2016, 14(9): 697-708   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5104 KB) ( )
ZHANG Dong-Mei, FENG Li-Xing, LI Lu, LIU Miao, JIANG Bao-Hong, YANG Min, LI Guo-Qiang, WU Wan-Ying, GUO De-An, LIU Xuan
2016, 14(9): 709-713   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2439 KB) ( )
SUN Wei, HE Yi-Sheng, XU Ling-Hui, ZHANG Bi-Ying, QI Lian-Wen, YANG Jie, LI Ping, WEN Xiao-Dong
2016, 14(9): 714-720   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (686 KB) ( )