Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
ZHOU Xiao-Hang, ZHANG Ai-Hua, WANG Liang, TAN Yun-Long, GUAN Yu, HAN Ying, SUN Hui, WANG Xi-Jun
2016, 14(8): 561-581   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (27399 KB) ( )
LIU Hui-Ying, LI Qing-Ran, CHENG Xue-Fang, WANG Guang-Ji, HAO Hai-Ping
2016, 14(8): 582-589   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2912 KB) ( )
WEI Shan-Shan, YANG He-Jin, Huang Jia-Wen, LU Xue-Ping, PENG Ling-Fang, WANG Qing-Guo
2016, 14(8): 590-598   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2283 KB) ( )
ZHU Ying-Li, WANG Lin-Yuan, WANG Jing-Xia, WANG Chun, WANG Cheng-Long, ZHAO Dan-Ping, WANG Zi-Chen, ZHANG Jian-Jun
2016, 14(8): 599-606   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2666 KB) ( )
Hakim MA, Tang Xiao-Peng, YANG Shi-Long, LU Qiu-Min, LAI Ren
2016, 14(8): 607-614   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1418 KB) ( )
Shahnaz Majeed, Mohd Syafiq bin Abdullah, Gouri Kumar Dash, Mohammed Tahir Ansari, Anima Nanda
2016, 14(8): 615-620   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2465 KB) ( )
ZHAN Rui, WANG Zhi-Chong, YIN Ben-Lin, LIU Ying, CHEN Ye-Gao
2016, 14(8): 621-625   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (439 KB) ( )
YU Jie, MA Chao-Mei, WANG Xuan, SHANG Ming-Ying, Masao Hattori, XU Feng, JING Yu, DONG Shi-Wen, XU Yu-Qiong, ZHANG Cui-Ying, CAI Shao-Qing
2016, 14(8): 626-640   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1079 KB) ( )