Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
YAO Zhi-Hong, QIN Zi-Fei, DAI Yi, YAO Xin-Sheng
2016, 14(7): 481-498   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1427 KB) ( )
WANG Rong, MA Chun-Hua, ZHOU Fan, KONG Ling-Dong
2016, 14(7): 499-507   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (7813 KB) ( )
CAO Guo-Sheng, LI Shao-Xia, WANG Yan, XU Ying-Qiong, LV Yan-Ni, KOU Jun-Ping, YU Bo-Yang
2016, 14(7): 508-517   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4816 KB) ( )
TIAN Cai-Ming, JIANG Xin, OUYANG Xiao-Xi, ZHANG Ya-Ou, XIE Wei-Dong
2016, 14(7): 518-526   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2942 KB) ( )
LEI Rong-Rong, HU Hai-Feng, BAI Fan, LIU Ying, WU Chun-Zhen, HUANG Xiao-Xing, XIE Li-Ping, HU You-Jia
2016, 14(7): 527-533   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2735 KB) ( )
LI Fei-Yan, XIE Hao, WENG Lin, WANG Hong, CAO Li-Juan, HAO Hai-Ping, WANG Guang-Ji
2016, 14(7): 534-540   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1096 KB) ( )
ZHU Lei, ZHANG Fan, YANG Li-Jun, GE Yang, WEI Qing-Fang, OU Yu
2016, 14(7): 541-548   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (630 KB) ( )
SHEN Zhuo-Wei, LUO Meng-Yue, HU Hai-Hong, ZHOU Hui, JIANG Hui-Di, YU Lu-Shan, ZENG Su
2016, 14(7): 549-560   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1067 KB) ( )