Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
FENG Ya-Qian, JU Ai-Chun, LIU Chun-Hua, WANG Ting, YU Bo-Yang, QI Jin
2016, 14(6): 401-406   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5312 KB) ( )
LI Li, ZHANG Xiao-Hui, LIU Guang-Rong, LIU Chang, DONG Yin-Mao
2016, 14(6): 407-412   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (876 KB) ( )
JIA Min, LI Yuan, XIN Hai-Liang, HOU Ting-Ting, ZHANG Nai-Dai, XU Hong-Tao, ZHANG Qiao-Yan, QIN Lu-Ping
2016, 14(6): 413-420   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3038 KB) ( )
CHEN Hong-Lin, ZHAO Jing, ZHANG Guan-Jun, KOU Jun-Ping, YU Bo-Yang
2016, 14(6): 421-426   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (542 KB) ( )
YANG Meng-Qi, YE Lin-Lan, LIU Xiao-Ling, QI Xiao-Ming, LV Jia-Di, WANG Gang, FARHAN Ulah-Khan, WAQAS Nawaz, CHEN Ding-Ding, HAN Lei, ZHOU Xiao-Hui
2016, 14(6): 434-440   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3655 KB) ( )
YUAN Zhi-Yi, LEI Fan, CHAI Yu-Shuang, WU Hao, ZHAO Shuang, WANG Yu-Gang, FENG Tian-Shi, LI Hui-Ying, LI Hui-Yu, ZHAN Hong-Lei, XING Dong-Ming, DU Li-Jun
2016, 14(6): 441-448   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (986 KB) ( )
CHEN Ying-Ying, YAN Yan, ZHAO Zheng, SHI Mei-Jing, ZHANG Yu-Bin
2016, 14(6): 449-456   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3774 KB) ( )
XU Chang-Long, WANG Jin-Xin, LI Hui-Liang
2016, 14(6): 457-461   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (470 KB) ( )
TANG Jing-Jing, GENG Xiao-Ting, WANG Ya-Jing, ZHENG Tian-Yu, LU Jin-Rong, HU Rong
2016, 14(6): 462-472   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2444 KB) ( )
CHEN Qian-Qian, GUO Jian-Ru, FENG Suo-Ming, WANG Cai-Yun, ZHANG Wei
2016, 14(6): 473-480   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2668 KB) ( )