Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
LIU Hai-Xin, WANG Yu, LU Qing, YANG Ming-Zhu, FAN Guan-Wei, KARAS Richard H., GAO Xiu-Mei, ZHU Yan
2016, 14(4): 241-254   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (6967 KB) ( )
WU Peng, HUANG Rui, XIONG Ya-Li, WU Chao
2016, 14(4): 255-264   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5213 KB) ( )
YUAN Si-Yuan, SHENG Tong, LIU Lian-Qi, ZHANG Yun-Ling, LIU Xue-Mei, MA Tao, ZHENG Hong, YAN Yan, ISHIMI Yoshiko, WANG Xin-Xiang
2016, 14(4): 265-269   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (585 KB) ( )
WANG Na, WEI Ri-Bao, LI Qing-Ping, YANG Xi, CHEN Xiang-Mei
2016, 14(4): 270-277   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2841 KB) ( )
WANG Guang-Ji, FU Han-Xu, XIAO Jing-Cheng, YE Wei, RAO Tai, SHAO Yu-Hao, KANG Dian, XIE Lin, LIANG Yan
2016, 14(4): 278-285   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1093 KB) ( )
LIU Xiang-Lei, LIN Jun, HU Hai-Feng, ZHOU Bin, ZHU Bao-Quan
2016, 14(4): 286-293   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2354 KB) ( )
YANG Hong-Ling, SHEN Zhi-Qiang, LIU Xuan, KONG Yi
2016, 14(4): 294-298   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (630 KB) ( )
YANG Li-Yuan, LIN Jun, ZHOU Bin, LIU Yan-Gang, ZHU Bao-Quan
2016, 14(4): 299-302   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (386 KB) ( )
WU Han-Kui, MAO Yan-Jun, SUN Shan-Shan, XU Zhi-Yong, MA Ya, CAO Jin-Xia, QI He, WU Zhi-Fu, LI Gang, YANG Wei-Hua
2016, 14(4): 303-307   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (395 KB) ( )
QIN Xu-Jie, LUNGA Paul-Keilah, ZHAO Yun-Li, LIU Ya-Ping, LUO Xiao-Dong
2016, 14(4): 308-312   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (434 KB) ( )
GU Pan, LIU Rui-Juan, CHENG Min-Lu, WU Yao, ZHENG Lu, LIU Yu-Jie, MA Peng-Cheng, DING Li
2016, 14(4): 313-320   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (707 KB) ( )