Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
WU Lun, CHEN Zhi-Li, SU Yang, WANG Qiu-Hong, KUANG Hai-Xue
2015, 13(2): 81-89   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1010 KB) ( )
HUANG He, REN Shuang-Xi, YANG Sheng, HU Hai-Feng
2015, 13(2): 90-98   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1463 KB) ( )
ZHAO Yan, CHU Xiao, PANG Xiao-Bin, WANG Shao-Hua, DU Guan-Hua
2015, 13(2): 99-107   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1312 KB) ( )
ZI Tian, YU Dong
2015, 13(2): 108-118   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (6122 KB) ( )
SHU Yang, CAO Mei, YIN Zhong-Qiong, LI Ping, LI Tai-Qiang, LONG Xing-Fa, ZHU Lian-Fa, JIA Ren-Yong, DAI Shu-Jun, ZHAO Jian
2015, 13(2): 119-126   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5518 KB) ( )
WANG Shi-Guang, XU Yan, XIE Hao, WANG Wei, CHEN Xiao-Hu
2015, 13(2): 127-132   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1073 KB) ( )
Oladosu I. A, Balogun S. O, LIU Zhi-Qiang
2015, 13(2): 133-141   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (513 KB) ( )
LU Ping, WANG Na-Na, WU Ji-Mu, XUE Pei-Feng
2015, 13(2): 142-144   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (357 KB) ( )
LIU Xiao-Wei, ZHANG Feng, GAO Shou-Hong, JIANG Bo, CHEN Wan-Sheng
2015, 13(2): 145-160   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5886 KB) ( )