Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
ZHANG Rui-Wen
2015, 13(3): 161-162   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (309 KB) ( )
SU Chun-Yan, MING Qian-Liang, RAHMAN Khalid, HAN Ting, QIN Lu-Ping
2015, 13(3): 163-182   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1108 KB) ( )
EKEANYANWU Raphael Chukwuma, NJOKU Obioma Uzoma
2015, 13(3): 183-191   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1256 KB) ( )
LIU Xin, TANG Yu-Ping, LIU Rui, JIN Yi, GUO Jian-Ming, ZHAO Jin-Long, DING Shao-Xiong, LIN Xiang-Zhi, LIN Ru-Rong, DUAN Jin-Ao
2015, 13(3): 192-198   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (530 KB) ( )
ZHU Hong-Yan, CHEN Guang-Tong, MENG Guo-Liang, XU Ji-Liang
2015, 13(3): 199-207   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2220 KB) ( )
WANG Dong-Mei, XU Yi-Fei, CHEN Zhu, HUANG Lin-Fang, CHEN Shi-Lin
2015, 13(3): 215-221   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1996 KB) ( )
LIU Qi-Di, QIN Kun-Ming, SHEN Bao-Jia, CAI Hao, CAI Bao-Chang
2015, 13(3): 222-231   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3310 KB) ( )
WEI Shan-Shan, YANG Min, CHEN Xin, WANG Qiu-Rong, CUI Ya-Jun
2015, 13(3): 232-240   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1012 KB) ( )