Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
WANG Lin-Yan, TANG Yu-Ping, LIU Xin, ZHU Min, TAO Wei-Wei, LI Wei-Xia, DUAN Jin-Ao
2015, 13(6): 401-408   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1136 KB) ( )
WU Ming-Ling, GONG Li, QIAN Can, LIANG Zhi-Gang, ZENG Wen
2015, 13(6): 409-414   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (322 KB) ( )
ZHONG Ying, LIU Jun, HUO Wei-Min, DUAN Wen-Li, WANG Xue, SHANG Jing
2015, 13(6): 415-420   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3994 KB) ( )
SHEN Hai-Nan, XU Yuan, JIANG Zhen-Zhou, HUANG Xin, ZHANG Lu-Yong, WANG Tao
2015, 13(6): 421-427   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1871 KB) ( )
FAN Wei, SUN Li, ZHOU Jing-Qian, ZHANG Cang, QIN Song, TANG Ying, LIU Yang, LIN Sen-Sen, YUAN Sheng-Tao
2015, 13(6): 428-437   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (7666 KB) ( )
ZHAO Yu-Rong, QU Wei, LIU Wen-Yuan, HONG Hao, FENG Feng, CHEN Han, XIE Ning
2015, 13(6): 438-444   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1061 KB) ( )
HU Wen, GUO Ting, JIANG Wen-Jun, DONG Guang-Li, CHEN Da-Wei, YANG Shi-Lin, LI He-Ran
2015, 13(6): 445-453   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2051 KB) ( )
SHEN Cheng-Ying, DAI Ling, SHEN Bao-De, ZHOU Xu, BAI Jin-Xia, XU He, LV Qing-Yuan, HAN Jin, YUAN Hai-Long
2015, 13(6): 454-460   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1286 KB) ( )
LI Yong-Wei, QI Jin, ZHANG Yuan-Yuan, HUANG Zhen, KOU Jun-Ping, ZHOU Shui-Ping, ZHANG Yu, YU Bo-Yang
2015, 13(6): 461-466   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (517 KB) ( )
HAN Bing, LI Wen-Xin, CUI Cheng-Bin
2015, 13(6): 467-470   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (340 KB) ( )
LIU Peng, YU He-Shui, ZHANG Li-Juan, SONG Xin-Bo, KANG Li-Ping, LIU Jing-Yuan, ZHANG Jie, CAO Man, YU Kate, KANG Ting-Guo, MA Bai-Ping
2015, 13(6): 471-480   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2226 KB) ( )