Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
Rachel A. Ness, Duane D. Miller, Wei LI
2015, 13(7): 481-497   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (849 KB) ( )
JIANG Yu, XIA Jun-Ping, YANG Jian-Hong, ZHANG Zhe-Feng, HU Chang-Qin, ZHANG Zhi-Rong
2015, 13(7): 498-506   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (364 KB) ( )
HAO Da-Cheng, XIAO Pei-Gen, MA Hong-Ying, PENG Yong, HE Chun-Nian
2015, 13(7): 507-520   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (765 KB) ( )
ZHAO Xin, QIAN Yu, LI Gui-Jie, TAN Jun
2015, 13(7): 521-528   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2799 KB) ( )
WANG Xue, LU Qian, YU Dong-Sheng, CHEN Yu-Peng, SHANG Jing, ZHANG Lu-Yong, SUN Hong-Bin, LIU Jun
2015, 13(7): 529-534   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2248 KB) ( )
PENG Yu-Shuai, LIU Li-Jia, ZHAO Can, YANG Xin, LIU Chen, WANG Ru-Feng
2015, 13(7): 535-539   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (655 KB) ( )
ZHAO Wei-Man, JIANG Shu-Wen, CHEN Yang, ZHONG Ze-Yu, WANG Zhong-Jian, ZHANG Mian, LI Ying, XU Ping, LIU Li, LIU Xiao-Dong
2015, 13(7): 540-549   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (913 KB) ( )
CHEN Wei, LUO Xiao-Hua, WANG Zhuo, ZHANG Ying-Ying, LIU Li-Ping, WANG Hong-Bing
2015, 13(7): 550-553   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (339 KB) ( )
YU Jun-Xian, Sukesh Voruganti, LI Dan-Dan, Jiang-Jiang Qin, Subhasree Nag, Su Xu, Sadanandan E. Velu, Wei Wang, Ruiwen ZHANG
2015, 13(7): 554-560   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (546 KB) ( )