Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
NIJAMPATNAM Bhavitavya, DUTTA Shilpa, VELU Sadanandan E.
2015, 13(8): 561-577   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1474 KB) ( )
CHEN Yan, TANG You-Mei, YU Su-Lan, HAN Yu-Wei, KOU Jun-Ping, LIU Bao-Lin, YU Bo-Yang
2015, 13(8): 578-587   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (825 KB) ( )
JING Xin-Yue, PENG Yun-Ru, WANG Xin-Min, DUAN Jin-Ao
2015, 13(8): 588-594   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (545 KB) ( )
FANG Chong-Ye, WANG Xuan-Jun, HUANG Ye-Wei, HAO Shu-Mei, SHENG Jun
2015, 13(8): 595-601   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (831 KB) ( )
CHEN Tao, WANG Juan, LIU Mei, ZHANG Lu-Yong, LIAO Hong
2015, 13(8): 602-608   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1261 KB) ( )
CHEN Ji-Chao, DUAN Wen-Li, BAI Ren-Ren, YAO He-Quan, WU Xiao-Ming, SHANG Jing, XU Jin-Yi
2015, 13(8): 618-627   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (864 KB) ( )
LOU Xin-Wei, LIN Qing-Hua, ZHANG Guan-Yu, LIU Wen-Yuan, FENG Feng, QU Wei
2015, 13(8): 628-633   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (439 KB) ( )
ZHANG Wei, HUO Shi-Xia, WEN Yan-Li, XING Han, ZHANG Qing, LI Ning, ZHAO Di, SUN Xiao-Lin, XU Jie, YAN Ming, CHEN Xi-Jing
2015, 13(8): 634-640   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (881 KB) ( )