Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
LI Chuan, ZHANG Jia, ZU Yu-Jiao, NIE Shu-Fang, CAO Jun, WANG Qian, NIE Shao-Ping, DENG Ze-Yuan, XIE Ming-Yong, WANG Shu
2015, 13(9): 641-652   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1016 KB) ( )
CHEN Jin-Jin, ZHAO Qing-Sheng, LIU Yi-Lan, ZHA Sheng-Hua, ZHAO Bing
2015, 13(9): 653-659   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3086 KB) ( )
ZHANG Shou-De, SHAN Lei, LI Wei, LI Hong-Lin, ZHANG Wei-Dong
2015, 13(9): 660-666   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3007 KB) ( )
CHEN Ming-Ming, YIN Zhi-Qi, ZHANG Lu-Yong, LIAO Hong
2015, 13(9): 667-672   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3094 KB) ( )
LU Jin-Jian, LU De-Zhao, CHEN Yu-Fei, DONG Ya-Ting, ZHANG Jun-Ren, LI Ting, TANG Zheng-Hai, YANG Zhen
2015, 13(9): 673-679   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1425 KB) ( )
Salanee Kandandapani, Ashok K. Balaraman, Haja N. Ahamed
2015, 13(9): 680-686   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1877 KB) ( )
DONG Hui, YAN Guang-Li, HAN Ying, SUN Hui, ZHANG Ai-Hua, LI Xian-Na, WANG Xi-Jun
2015, 13(9): 687-698   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4834 KB) ( )
SUN Jing, HUO Hui-Xia, HUANG Zheng, ZHANG Jing, LI Jun, TU Peng-Fei
2015, 13(9): 699-703   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (448 KB) ( )
GENG Di, YI Li-Tao, SHI Yao, MIN Zhi-Da
2015, 13(9): 704-706   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (207 KB) ( )
GUO Li-Na, ZHANG Rui, GUO Xue-Ying, CUI Tao, DONG Wei, HUO Jin-Hai, WANG Wei-Ming
2015, 13(9): 707-710   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (377 KB) ( )
GUO Long, DOU Li-Li, DUAN Li, LIU Ke, BI Zhi-Ming, LI Ping, LIU E-Hu
2015, 13(9): 711-720   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1236 KB) ( )