Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
CAO Ze-Yu, CHANG Xiu-Juan, ZHAO Zhong-Peng, CAO Liang, XIAO Wei
2015, 13(12): 881-888   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (943 KB) ( )
ZHANG Tian-Zhu, YANG Shi-Hai, YAO Jin-Fu, DU Juan, YAN Tian-hua
2015, 13(12): 889-895   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1836 KB) ( )
JIANG Ze-Qun, MA Yan-Xia, LI Mu-Han, ZHAN Xiu-Qin, ZHANG Xu, WANG Ming-Yan
2015, 13(12): 896-905   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2074 KB) ( )
MA Xiao-Lei, MENG Meng, HAN Li-Rong, LI Zheng, CAO Xiao-Hong, WANG Chun-Ling
2015, 13(12): 906-914   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1413 KB) ( )
WU Qi, CHEN Gang-Ling, LI Ya-Juan, CHEN Yang, LIN Fang-Zhen
2015, 13(12): 925-932   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2872 KB) ( )
KANG Ya-Qi, ZHOU Jin-Chuan, FAN Pei-Hong, WANG Shu-Qi, LOU Hong-Xiang
2015, 13(12): 933-936   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (393 KB) ( )
SHEN Li, ZHU Li, LUO Qian, LI Xiao-Wen, XI Ju-Qun, KONG Gui-Mei, SONG Yong-Chun
2015, 13(12): 937-941   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (460 KB) ( )
QIU Peng, FENG Zhi-Xiang, TIAN Jie-Wei, LEI Zu-Chao, WANG Lei, ZENG Zhi-Gang, CHU Yi-Wen, TIAN Yong-Qiang
2015, 13(12): 942-953   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1157 KB) ( )