Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
Satadru Palbag, Bijay Kr. Dey, Narendra Kumar Singh
2014, 12(1): 1-7   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (429 KB) ( )
SUN Li, LIU Jin, LIN Sen-Sen, SHI Wen-Ting, ZHU Jing, LIANG Guang, YUAN Sheng-Tao
2014, 12(1): 8-14   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2934 KB) ( )
DENG Lin, ZHANG Rui, TANG Feng, LI Chen, XING Ying-Ying, XI Tao
2014, 12(1): 15-19   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3887 KB) ( )
HE Xiao-Shan, LIN Qing, MA Yun-Shu, YU Ze-Pu
2014, 12(1): 20-23   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (442 KB) ( )
ZHAO Ren-Ping, LIN Sen-Sen, YUAN Sheng-Tao, YU Bo-Yang, BAI Xian-Shu, SUN Li, ZHANG Lu-Yong
2014, 12(1): 24-29   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (517 KB) ( )
MAO Qian, LI Yi, LI Song-Lin, YANG Jie, ZHANG Ping-Hu, WANG Qiang
2014, 12(1): 30-37   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (961 KB) ( )
YANG Da-Song, HE Qiu-Xia, YANG Yong-Ping, LIU Ke-Chun, LI Xiao-Li
2014, 12(1): 38-42   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (657 KB) ( )
FENG Feng, XU Xi-Yu, LIU Fu-Lei, LIU Wen-Yuan, XIE Ning
2014, 12(1): 43-46   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (348 KB) ( )
MENG Xiang-Long, GUO Xiao-Hui, CUI Nan-Nan, MA Jun-Nan, ZHANG Shuo-Sheng, FAN Zhou
2014, 12(1): 55-64   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4505 KB) ( )
JIN Shi-Xiao, JIN Shi-Ying, LV Qing-Yuan, FU Shan-Shan, HAN Jin, YUAN Hai-Long
2014, 12(1): 65-70   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (423 KB) ( )
JIN Shi-Ying, HAN Jin, JIN Shi-Xiao, LV Qing-Yuan, BAI Jin-Xia, CHEN Hong-Ge, LI Rui-Sheng, WU Wei, YUAN Hai-Long
2014, 12(1): 71-80   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4756 KB) ( )