Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
MENG Hao-Cong, WANG Shuo, LI Ying, KUANG Yuan-Yuan, MA Chao-Mei
2013, 11(4): 321-329   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (542 KB) ( )
HAO Da-Cheng, GU Xiao-Jie, XIAO Pei-Gen, PENG Yong
2013, 11(4): 330-344   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (654 KB) ( )
Pooja Bhardwaj, Deepa Khanna
2013, 11(4): 345-353   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (728 KB) ( )
Rasha M. Allam, Dina A. Selim, Asser I. Ghoneim, Mohamed M. Radwan, Salwa M. Nofal, Amani E. Khalifa, Ola A. Sharaf, Soad M. Toaima, Aya M. Asaad, Nadia A. El-Sebakhy
2013, 11(4): 354-361   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1929 KB) ( )
A. Linza, P. J. Wills, P. N. Ansil, S. P. Prabha, A. Nitha, B. Latha, K. O. Sheeba, M. S. Latha
2013, 11(4): 362-370   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2467 KB) ( )
Oladosu I. A., Balogun S. O., Ademowo G. O.
2013, 11(4): 371-376   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (5919 KB) ( )
R. Rasool, B. A. Ganai, S. Akbar, A. N. Kamili
2013, 11(4): 377-384   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1767 KB) ( )
Jamylle Nunes de Souza Ferro, Juliane Pereira da Silva, Lucia Maria Conserva, Emiliano Barreto
2013, 11(4): 385-390   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (402 KB) ( )
SHIN Suk-Chul, LEE Dong-Ung
2013, 11(4): 391-395   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (435 KB) ( )
FAN Xing, HU Gao-Sheng, LI Na, HAN Zhi-Fu, JIA Jing-Ming
2013, 11(4): 396-400   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (479 KB) ( )
WANG Xin-Zhi, WU Fei-Hua, QU Wei, LIANG Jing-Yu
2013, 11(4): 401-405   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (642 KB) ( )
HUANG Sheng-Dian, ZHANG Yu, HE Hong-Ping, LI Shi-Fei, TANG Gui-Hua, CHEN Duo-Zhi, CAO Ming-Ming, DI Ying-Tong, HAO Xiao-Jiang
2013, 11(4): 406-410   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (452 KB) ( )
LI Ling-Zhi, PENG Ying, NIU Chao, GAO Pin-Yi, HUANG Xiao-Xiao, MAO Xin-Liang, SONG Shao-Jiang
2013, 11(4): 411-414   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (457 KB) ( )
ZHAO Zhong-Xiang, LIN Chao-Zhan, ZHU Chen-Chen, HE Wen-Jiang
2013, 11(4): 415-418   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (532 KB) ( )
JI De, LIU Yun-Fei, WANG Qiao-Han, ZHANG Chun-Feng, YANG Zhong-Lin
2013, 11(4): 419-426   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (501 KB) ( )
QU Li-Ping, SU Yong-Hua, ZHENG Guo-Yin, XIN Hai-Liang, LING Chang-Quan
2013, 11(4): 427-432   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (531 KB) ( )
DIAO Yu-Lin, WANG Ru-Feng, ZHANG Chen, CHEN Jian-Xin, LIU Bin
2013, 11(4): 433-441   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (466 KB) ( )
LIANG Yan, ZHOU Yuan-Yuan, LIU Yan-Na, GUAN Tian-Ye, ZHENG Xiao, DAI Chen, XING Lu, RAO Tai, XIE Lin, WANG Guang-Ji
2013, 11(4): 442-448   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (360 KB) ( )