Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
KONG Ling-Yi, WANG Peng
2013, 11(3): 193-198   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (776 KB) ( )
D. K. Patel, R. Kumar, K. Sairam, S. Hemalatha
2013, 11(3): 199-206   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (721 KB) ( )
WANG Shou-Bao, PANG Xiao-Bin, GAO Mei, FANG Lian-Hua, DU Guan-Hua
2013, 11(3): 207-213   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2023 KB) ( )
DING Xiao-Qin, PAN Ying, WANG Xing, MA Yu-Xiang, KONG Ling-Dong
2013, 11(3): 214-221   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1667 KB) ( )
LI Lai-Hong, WANG Jun-Song, KONG Ling-Yi
2013, 11(3): 222-230   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4139 KB) ( )
CHAI Yu-Shuang, HU Jun, WANG Xiu-Kun, WANG Yu-Gang, XIAO Xin-Yue, CHENG Xian-Long, HUA Lei, LEI Fan, XING Dong-Ming, DU Li-Jun
2013, 11(3): 231-239   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4222 KB) ( )
Dinesh Kumar, Zulfiqar Ali Bhat, Vijender Kumar, W Y Raja, M. Y. Shah
2013, 11(3): 240-244   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (700 KB) ( )
DENG Peng-Bo, HU Cheng-Ping, XIONG Zeng, YANG Hua-Ping, LI Yuan-Yuan
2013, 11(3): 245-253   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (6958 KB) ( )
SHI Hai-Bo, CHEN Jian-Dong, CHEN Xiao-Hu, HE Yun, YANG Zhi-Jian
2013, 11(3): 254-257   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1574 KB) ( )
LI Li, YANG Hai-Guang, YUAN Tian-Yi, ZHAO Yan, DU Guan-Hua
2013, 11(3): 258-263   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1081 KB) ( )
Consolacion Y. Ragasa, Dinah L. Espineli, Esperanza Maribel G. Agoo, Ramon S. del Fierro
2013, 11(3): 264-268   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (670 KB) ( )
RAN Xiao-Ku, WANG Xiao-Tong, LIU Pei-Pei, CHI Yu-Xin, WANG Bo-Jia, DOU De-Qiang, KANG Ting-Guo, XIONG Wei
2013, 11(3): 269-273   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (796 KB) ( )
ZHANG Jian, YIN Zhi-Qi, LIANG Jing-Yu
2013, 11(3): 274-276   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (737 KB) ( )
ZHANG Xue-Li, LIAO Yu-Qi, CAI Peng-Jun, YAO He-Quan, KONG Ling-Yi, SUN Hong-Bin
2013, 11(3): 277-283   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (864 KB) ( )
LI Lei, LIU Wen-Yuan, FENG Feng, WU Chun-Yong, XIE Ning
2013, 11(3): 284-288   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (796 KB) ( )
ZOU Min, YU Shuang-Shuang, WANG Ke, ZHANG Da-Yong, WU Xiao-Ming, HUA Wei-Yi
2013, 11(3): 289-295   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (896 KB) ( )
LI Xue-Jian, DU Zheng-Cai, HUANG Yan, LIU Bu-Ming, HU Wen-Ji, LU Wen-Jie, DENG Jia-Gang
2013, 11(3): 296-301   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2203 KB) ( )
CHENG Ying, HUANG Yin, TIAN Yuan, XU Lei, LIU Guo-Qiang, ZAHNG Zun-Jian
2013, 11(3): 302-308   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (837 KB) ( )
LI Fei-Yan, HAO Hai-Ping, HAO Kun, YAN Ting-Ting, WANG Guang-Ji
2013, 11(3): 309-313   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (753 KB) ( )
Richard C. Zink, HUANG Qin, ZHANG Lu-Yong, BAO Wen-Jun
2013, 11(3): 314-320   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (3213 KB) ( )