Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
YE Yang, LI Xi-Qiang, TANG Chun-Ping, YAO Sheng
2013, 11(2): 97-109   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1059 KB) ( )
LI Shao, ZHANG Bo
2013, 11(2): 110-120   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1336 KB) ( )
HOU Dian-Yun, SONG Jing-Yuan, YAO Hui, HAN Jian-Ping, PANG Xiao-Hui, SHI Lin-Chun, WANG Xiao-Chen, CHEN Shi-Lin
2013, 11(2): 121-127   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (927 KB) ( )
Dennis D. Raga, Annabelle A. Herrera, Consolacion Y. Ragasa
2013, 11(2): 128-138   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (4231 KB) ( )
WANG Xiao-Yan, MA Zeng-Chun, SHAO Shuai, HONG Qian, WANG Yu-Guang, TAN Hong-Ling, LU Xiao-Qin, DONG Zhi, GAO Yue
2013, 11(2): 139-144   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1559 KB) ( )
V. C. Devaraj, B. Gopala Krishna
2013, 11(2): 145-148   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (647 KB) ( )
Saikat Sen, Biplab De, N Devanna, Raja Chakraborty
2013, 11(2): 149-157   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (744 KB) ( )
Sanjib Bhattacharya, Pallab Kanti Haldar
2013, 11(2): 158-163   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (657 KB) ( )
CHENG Zai-Xing, WU Jin-Jun, LIU Zhong-Qiu, LIN Na
2013, 11(2): 164-170   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (901 KB) ( )
WANG Fang-Lin, LUO Jian-Guang, WANG Xiao-Bing, KONG Ling-Yi
2013, 11(2): 171-176   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (886 KB) ( )
WEN Qing-Fa, ZHONG Yu-Jiao, SU Xue-Hui, LI Cong-Ying, LIU Jing, LI Yan-Fang, LIANG Bing
2013, 11(2): 185-187   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (733 KB) ( )
MENG Zhao-Qing, LIU Wen-Jun, LI Zan, LIN Yun-Wei, LI Meng-Xuan, AN Shi-Ying, DING Gang, WANG Zhen-Zhong, XIAO Wei, XU Jin-Yi
2013, 11(2): 188-192   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (865 KB) ( )