Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
WU Chun-Fu, YANG Jing-Yu, WANG Fang, WANG Xiao-Xiao
2013, 11(1): 1-15   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (870 KB) ( )
Shah Unnati, Shah Ripal, Acharya Sanjeev, Acharya Niyati
2013, 11(1): 16-23   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (679 KB) ( )
HU Ling-Na, FANG Xian-Ying, LIU Hai-Liang, GAO Zhe, WU Xue-Feng, SUN Yang, WU Xu-Dong, XU Qiang
2013, 11(1): 24-29   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1137 KB) ( )
WANG Rui, WANG Guang-Ji, WU Xiao-Lan, ZHOU Fang, LI Yan-Nan
2013, 11(1): 30-37   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2774 KB) ( )
N. R. Barman, Prasanna K. Kar, Prakash K. Hazam, Himadri S. Pal, Arvind Kumar, Sanjib Bhattacharya, Pallab K. Haldar
2013, 11(1): 38-42   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2802 KB) ( )
Ali Reza Khosravi, Hojjatollah Shokri, Zohreh Farahnejat, Reza Chalangari, Martis Katalin
2013, 11(1): 43-48   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (743 KB) ( )
LI Gang, LIN Dong-Hai, XIE Xin-Xin, QIN Li-Fang, WANG Jun-Teng, LIU Ke
2013, 11(1): 49-55   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1005 KB) ( )
LI Wen-Lan, BAI Jing, HU Yang, JI Yu-Bin, DU Juan, SUN Zhi
2013, 11(1): 56-62   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (850 KB) ( )
ZHANG Jia-Yu, LU Jian-Qiu, GAO Xiao-Yan, ZHANG Qian, LI Ning, TU Peng-Fei, QIAO Yan-Jiang
2013, 11(1): 63-70   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (808 KB) ( )
LIU Liang-Yan, LI Zheng-Hui, LIU Ji-Kai
2013, 11(1): 71-73   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (753 KB) ( )
LI Rui-Juan, GUO Dong-Xiao, LOU Hong-Xiang
2013, 11(1): 74-76   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (756 KB) ( )
LIU Xuan, ZHANG Bin-Feng, YANG Li, CHOU Gui-Xin, WANG Zheng-Tao
2013, 11(1): 77-80   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (753 KB) ( )
ZHOU Xiao-Lei, WU Jiu-Hong, BAI Jiao, HU Xiao-Lan, LI En-Zhen, SHI Ning, PEI Yue-Hu
2013, 11(1): 81-83   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (735 KB) ( )
HOU Li, TANG Gui-Hua, ZHANG Yu, HAO Xiao-Jiang, ZHAO Qing, HE Hong-Ping
2013, 11(1): 84-86   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (727 KB) ( )
WANG Jin-Xin, ZHANG Bai-Hong, XU Dan-Dan, MIAO Guang-Qiang, WANG Fan, GUO Qing-Long, YOU Qi-Dong
2013, 11(1): 87-96   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (6237 KB) ( )