Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
PENG Miao-Xin, ZHANG Hai-Wei, CHEN Bao-An
2012, 10(6): 401-407   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (762 KB) ( )
Eleanor P. Padla, Ludivina T. Solis, Consolacion Y. Ragasa
2012, 10(6): 408-414   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (427 KB) ( )
SU Zhen-Zhen, DOU Jie, XU Zhi-Peng, GUO Qing-Long, ZHOU Chang-Lin
2012, 10(6): 415-420   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (622 KB) ( )
Pandian Vijayabaskar, Noormohamed Vaseela, Ganapathy Thirumaran
2012, 10(6): 421-428   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1063 KB) ( )
LI Yang, WANG Ke, ZHANG Da-Yong, HUA Wei-Yi, WU Xiao-Ming
2012, 10(6): 429-435   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (2249 KB) ( )
ZHANG Yuan-Yuan, LIU Ji-Hua, KOU Jun-Ping, YU Jun, YU Bo-Yang
2012, 10(6): 436-440   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1148 KB) ( )
Sardar Atiq Fawad, Nauman Khalid, Waqas Asghar, Hafiz Ansar Rasul Suleria
2012, 10(6): 441-447   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (495 KB) ( )
LI Yi, RUAN Ming, LUO Jian-Guang, KONG Ling-Yi
2012, 10(6): 448-455   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (1564 KB) ( )
LIU Wen-Yuan, ZHOU Chen, YAN Cui-Min, XIE Shuang-Lu, FENG Feng, WU Chun-Yong, XIE Ning
2012, 10(6): 456-463   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (623 KB) ( )
LIU Xu, XUE Yong-Bo, DONG Ke, LI Xiao-Nian, LI Yan, PU Jian-Xin, WU Ji-Zhou, SUN Han-Dong
2012, 10(6): 464-470   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (740 KB) ( )
LI Da-Hong, WANG Lei, CAI Hao, JIANG Bo-Wen, ZHANG Yi-Hua, SUN Yi-Jun, XU Jin-Yi
2012, 10(6): 471-476   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (547 KB) ( )
AO Wu-Li-Ji, WANG Qing-Hu, Si-Qin, Mu-Dan, Sa-Ren-Tu-Ya, DAI Na-Yin-Tai, Du-Ri-Si-Ha-La-Tu
2012, 10(6): 477-480   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (481 KB) ( )