Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
YE Yang, LI Xi-Qiang, TANG Chun-Ping, YAO Sheng
2012, 10(1): 1-12   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (679 KB) ( )
LIU Jia, CHEN Rong, NIE Yu, FENG Lin, LI Hai-Dao, LIANG Jing-Yu
2012, 10(1): 13-15   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (347 KB) ( )
YANG Liu, JIANG Hai, WANG Qiu-Hong, YANG Bing-You, KUANG Hai-Xue
2012, 10(1): 16-19   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (384 KB) ( )
WEI Dan-Dan, WANG Jun-Song, ZHANG Yao, KONG Ling-Yi
2012, 10(1): 20-23   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (387 KB) ( )
FANG Ping-Lei, LIU Hai-Yang, ZHONG Hui-Min
2012, 10(1): 24-27   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (379 KB) ( )
Mudasir A. Tantry, Mohamed M. Radwan, Seema Akbar, Ikhlas A. Khan
2012, 10(1): 28-31   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (279 KB) ( )
TANG Ren-Neng, QU Xiao-Bo, GUAN Shu-Hong, XU Ping-Ping, SHI Yang-Yang, GUO De-An
2012, 10(1): 32-35   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (340 KB) ( )
ZHANG Xiang-Yun, CAI Xiang-Hai, LUO Xiao-Dong
2012, 10(1): 36-39   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (355 KB) ( )
WU Yi, QU Wei, GENG Di, LIANG Jing-Yu, LUO Yang-Li
2012, 10(1): 40-42   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (317 KB) ( )
WU Yue-Xia, ZHANG Wei, LI Ji-Cheng, LIU Na
2012, 10(1): 43-47   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (419 KB) ( )
PAN Wei-Gao, JIANG Si-Ping, LUO Peng, GAO Ping, CHEN Bin, BU Hai-Tao
2012, 10(1): 48-52   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (396 KB) ( )
Mohd. Azeemuddin Mukhram, H. Shivakumar, Viswanatha G. L., S. Rajesh
2012, 10(1): 58-62   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (389 KB) ( )
YU Jie, XIE Jie, MAO Xiao-Jian, WEI Hua, ZHAO Sheng-Lan, MA Ya-Ge, LI Na, ZHAO Rong-Hua
2012, 10(1): 63-67   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (374 KB) ( )
ZHANG Song-Ya, LI Zhan-Lin, BAI Jiao, WANG Yu, ZHANG Li-Min, WU Xin, HUA Hui-Ming
2012, 10(1): 68-71   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (366 KB) ( )
WANG Feng-Wu
2012, 10(1): 72-76   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (382 KB) ( )
B. Valentin Bhimba, D. A. Agnel Defora Franco, Jibi Merin Mathew, Geena Mary Jose, Elsa Lycias Joel, M. Thangaraj
2012, 10(1): 77-80   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (362 KB) ( )