Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
GUERRAM Mounia, JIANG Zhen-Zhou, ZHANG Lu-Yong
2012, 10(3): 161-169   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (426 KB) ( )
LIAO Ke, NIU Fang, HAO Hai-Ping, WANG Guang-Ji
2012, 10(3): 170-176   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (464 KB) ( )
WAN Ying, WU Yan-Ling, LIAN Li-Hua, NAN Ji-Xing
2012, 10(3): 177-184   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (736 KB) ( )
Khalid G. Mustafa, Bashir A. Ganai, Seema Akbar, Mohamad Y. Dar, Akbar Masood
2012, 10(3): 185-189   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (387 KB) ( )
WEN Xin-Bao, MIAO Fang, ZHOU Le, ZHANG Miao, HE Quan-Lei
2012, 10(3): 190-195   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (380 KB) ( )
SUN Hui, HAN Ying, ZHANG Ai-Hua, MENG Xiang-Cai, WANG Zhen-Yue, SUN Wen-Jun, SUN Hai-Feng, WANG Xi-Jun
2012, 10(3): 196-206   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (957 KB) ( )
J. S. Thakur, R. K. Agarwal, M. D. Kharya
2012, 10(3): 207-212   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (132 KB) ( )
CAO Gang, CONG Xiao-Dong, CAI Hao, LI Xiao-Meng, JI Jin-Yu, ZHANG Yun, CAI Bao-Chang
2012, 10(3): 213-217   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (292 KB) ( )
ZHANG Jing-Yu, WU Fei-Hua, QU Wei, LIANG Jing-Yu
2012, 10(3): 218-221   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (340 KB) ( )
SU Xue-Hui, LI Cong-Ying, ZHONG Yu-Jiao, YUAN Zhi-Peng, LI Yan-Fang, LIANG Bing
2012, 10(3): 222-225   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (292 KB) ( )
GUO Ling-Li, ZHANG Yu, HE Hong-Ping, LI Yan, YU Jian-Ping, HAO Xiao-Jiang
2012, 10(3): 226-229   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (360 KB) ( )
LIAO Shang-Gao, WANG Zhen, LI Jing, LIU Ying, LI Yue-Ting, ZHANG Li-Juan, LONG Qing-De, WANG Yong-Lin
2012, 10(3): 230-233   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (296 KB) ( )
MEI Wen-Li, LIN Feng, ZUO Wen-Jian, WANG Hui, DAI Hao-Fu
2012, 10(3): 234-237   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (275 KB) ( )
DENG Zhi-Peng, LIU Shao-Chao, CUI Shu-Xiang, ZHOU Ling, YAO Qing-Qiang
2012, 10(3): 238-240   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (247 KB) ( )