Chinese Journal of Natural Medicines
CN: 32-1845/R
ISSN: 2095-6975
Chinese Journal of Natural Medicines
Previous Issue
PENG Ling-Fang, XIA Wei-Jun, HE Lei, CUI Tao
2012, 10(2): 81-83   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (272 KB) ( )
ZHOU Si-Xiang, YAO Zhi-Rong, LI Jun, TU Peng-Fei
2012, 10(2): 84-87   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (310 KB) ( )
LIU Peng, LU Jian-Feng, KANG Li-Ping, YU He-Shui, ZHANG Li-Juan, SONG Xin-Bo, MA Bai-Ping
2012, 10(2): 88-91   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (301 KB) ( )
CHEN Qian-Feng, CHEN Xiao-Zhen, LI Guo-You, WANG Chun, ZHANG Guo-Lin
2012, 10(2): 92-97   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (372 KB) ( )
WEI Huan-Li, LI Yan-Jing, CHEN Jun, LI Ping
2012, 10(2): 98-101   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (299 KB) ( )
ZHENG Wei, TAN Xing-Qi, GUO Liang-Jun, KONG Fei-Fei, LU Pin, NI Dong-Jie, WANG Ping
2012, 10(2): 102-104   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (270 KB) ( )
LA Ming-Ping, SHAO Jun-Jie, JIAO Jian, YI Yang-Hua
2012, 10(2): 105-109   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (366 KB) ( )
ZHANG Wei-Ku, XU Jie-Kun, ZHANG Li, DU Guan-Hua
2012, 10(2): 110-114   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (309 KB) ( )
TANG Jian, MA Rui-Li, OUYANG Zhen, CHEN Hai-Sheng
2012, 10(2): 115-118   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (309 KB) ( )
WEI Han, RUAN Jin-Lan, LEI Yong-Fang, YANG Chun
2012, 10(2): 119-124   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (387 KB) ( )
NorShahidah Sahidan, Chee Yan Choo, A. Latiff, Razali Jaman
2012, 10(2): 125-128   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (213 KB) ( )
FU Meng, FENG Hui-Jin, CHEN Yu, WANG De-Bin, YANG Guang-Zhong
2012, 10(2): 129-134   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (341 KB) ( )
Saini NK, Singhal M, Srivastava B
2012, 10(2): 138-141   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (154 KB) ( )
LIN Huan, LI Ye-Hua, LI Yun, YI Jun-Yang, MAI Yu-Lin, LI Zhen
2012, 10(2): 150-154   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (509 KB) ( )
YUAN Gan-Jun, LI Pei-Bo, YANG Hui, WU Xiao-Yu, TU Guo-Quan, WEI Sai-Jin
2012, 10(2): 155-160   doi:
+ Abstract( )     + HTML     + PDF (351 KB) ( )